Αρθρογράφος

Ιωάννης Ε. Μάρης

Τοπ. Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc

Μάρης Ιωάννης, MSc, Αγρ.Τοπογράφος Μηχανικός ΕΜΠ/Συγκοινωνιολόγος. Διαθέτει πλουσιότατη εμπειρία σε μελέτες στρατηγικού σχεδιασμού συγκοινωνιακών έργων, μεταφορών, κυκλοφοριακών μελετών για δημόσιους και μεγάλους ιδιωτικούς φορείς και οργανισμούς, καθώς επίσης και σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.