Αρθρογράφος

Κωνσταντία Νάτσιου

Δικηγόρος MSc, LLM

Δικηγόρος Αθηνών, με εξειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο (LLM Public Law - ΕΚΠΑ) και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSC Health Management Services - ΕΣΔΥ).