Αρθρογράφος

Μάριος Ατζέμης

Συντονιστής Δράσεων Μείωσης Βλάβης «Θετικής Φωνής»

Ο Μάριος Ατζέμης είναι Συντονιστής Δράσεων Μείωσης Βλάβης «Θετικής Φωνής». Η Θετική Φωνή είναι ο Σύλλογος Οροθετικών Ελλάδος. Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των οροθετικών, την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του HIV/AIDS, καθώς και τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεών του στην Ελλάδα

Πείτε το στην HuffPost

Εχετε κάποια πληροφορία που θέλετε να μας μεταφέρετε; Κάντε κλικ εδώ.