Αρθρογράφος

Μερσίλεια Αναστασιάδου

Διεθνολόγος

Διεθνολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο Πανεπιστήμιο.