Αρθρογράφος

Μηνάς Στραβοπόδης

Μεταπτυχιακός φοιτητής στο King’s College London

Ο Μηνάς Στραβοπόδης είναι μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Πολεμικών Σπουδών του King’s College London, ενώ έχει τελειώσει τις προπτυχιακές του σπουδές με άριστα στο τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Έχει εργαστεί ως ασκούμενος Schuman στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, ενώ έχει υπάρξει και ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά κέντρα.