Αρθρογράφος

Δρ. Νικόλαος Παπαναστασόπουλος

Αναλυτής Διεθνούς Πολιτικής και Διαχείρισης Κρίσεων

Ο Παπαναστασόπουλος Νικόλαος (State Department Alumnus) διδάσκει στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ενώ συνεργάζεται στη διδασκαλία μαθημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών) και είναι Επιστημονικός Συνεργάτης στο Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ), στους τομείς της Αμερικανικής Πολιτικής και της εθνικής ασφάλειας-διαχείρισης κρίσεων.