Αρθρογράφος

Νίκος Σύκας

Ο Νίκος Σύκας κατάγεται από την κατεχόμενη κωμόπολη της Ακανθούς στα βόρεια παράλια της Κύπρου. Έχει σπουδάσει κοινωνικές επιστήμες και οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Εργάζεται στον τομέα της έρευνας αγοράς, της επικοινωνίας, του στρατηγικού σχεδιασμού και της καινοτομίας για περισσότερα από τριάντα χρόνια στην Κύπρο, την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σε πολυεθνικές επιχειρήσεις και υπεύθυνος στρατηγικής επικοινωνίας σε Υπουργεία στην Κύπρο και στην Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει αναπτύξει ένα νέο μοντέλο καινοτομίας το οποίο βοηθά τα στελέχη των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων να παράγουν περισσότερες και καλύτερες καινοτομίες. Το νέο αυτό σύστημα καινοτομίας παρουσιάστηκε σε συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2015.

Εκατοντάδες άρθρα του για θέματα επικοινωνίας, στρατηγικής και καινοτομίας έχουν δημοσιευτεί στην Κύπρο και την Ελλάδα καθώς και σε ομογενειακά ΜΜΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική και την Αυστραλία.