Αρθρογράφος

Σοφία Αλεξοπούλου

Διδακτορική ερευνήτρια στο School of Successful Ageing, Örebro University

Η Σοφία Αλεξοπούλου είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και εργάζεται στην ανεξάρτητη Αρχή Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Είναι διδακτορική ερευνήτρια στο School of Successful Ageing, Örebro University.