Αρθρογράφος

Θάνος Κατσάμπας

Ο κ. Θάνος Κατσάμπας είναι Non-Resident Senior Fellow στο Atlantic Council και
πρώην Αναπληρωτής Εκτελεστικός Διευθυντής στο ΔΝΤ.