ΤΟ BLOG
20/07/2016 09:07 EEST | Updated 21/07/2017 08:12 EEST

Απλό φορολογικό σύστημα με αναπτυξιακά κίνητρα

Παρότι έχουν επιβληθεί σωρευτικά πάνω από €30 δις νέοι φόροι τα τελευταία 6 χρόνια, τα φορολογικά έσοδα του κράτους όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά έχουν μειωθεί κατά €5 δις έναντι του 2009. Προτείνουμε λοιπόν ενιαίο φορολογικό συντελεστή 20% παντού: i) στα κέρδη των επιχειρήσεων, ii) στο εισόδημα των φυσικών προσώπων και iii) στον ΦΠΑ (με ελάχιστες εξαιρέσεις, πχ. στον τουρισμό). Με αυτό τον σύστημα στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Michalis Karagiannis / Reuters

Διάγουμε τον 7ο χρόνο της κρίσης, χωρίς να φαίνεται ακόμη φως στην άκρη του τούνελ. Οι πολιτικές ηγεσίες που κλήθηκαν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας αποδείχθηκαν τελείως ανίκανες να διαχειριστούν την κατάσταση. Δεν μπόρεσαν να συντάξουν ένα σχέδιο εξόδου από τη δύσκολη θέση, ενώ ενδιαφέρθηκαν μόνο για τη δική τους επιβίωση και την προάσπιση των συμφερόντων της κομματικής τους πελατείας.

Στο μεν κομμάτι των δαπανών, επέβαλαν οριζόντιες, τυφλές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά δεν τόλμησαν να αγγίξουν τις σπατάλες του βαθύ κράτους και των κομματικών τους φίλων. Το οικτρό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής είναι από τη μία οι δαπάνες για το κοινωνικό κράτος (υγεία, παιδεία, πρόνοια) να υπολείπονται του μέσου όρου των ευρωπαϊκών κρατών και από την άλλη συνολικά οι δαπάνες γενικής κυβέρνησης να είναι οι υψηλότερες στην Ευρώπη. Διατηρούμε λοιπόν ένα παχύδερμο, σπάταλο κράτος και δεν έχουμε χρήματα να δώσουμε για σχολεία και νοσοκομεία.

Η λογική αυτή είναι απορριπτέα. Προτείνουμε στοχευμένη εξοικονόμηση δαπανών, όπως είναι 1) η ενοποίηση / συγχώνευση των κατακερματισμένων δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, 2) η προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού, πχ. στις δημόσιες συμβάσεις, ώστε να μειωθούν οι εστίες αδιαφάνειας, και 3) η κατάργηση των μετακλητών υπαλλήλων, η μείωση θέσεων γενικών - ειδικών γραμματέων, μελών ΔΣ, επιτροπών κτλ.

Στο δε κομμάτι της φορολογίας, επιδόθηκαν σε μια άνευ προηγουμένου φοροκαταιγίδα με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. Οι επιχειρήσεις μεταφέρονται η μία μετά την άλλη στο εξωτερικό, νοικοκυριά και επαγγελματίες έχουν γονατίσει. Παρότι έχουν επιβληθεί σωρευτικά πάνω από €30 δις νέοι φόροι τα τελευταία 6 χρόνια, τα φορολογικά έσοδα του κράτους όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά έχουν μειωθεί κατά €5 δις έναντι του 2009.

Είναι αναγκαία η αντικατάσταση του σημερινού χαοτικού φορολογικού πλαισίου, το οποίο καλλιεργεί την αδιαφάνεια και τη φοροδιαφυγή, με ένα σύστημα ΑΠΛΟ, ΣΤΑΘΕΡΟ, και ΔΙΚΑΙΟ.

Προτείνουμε λοιπόν ΕΝΙΑΙΟ φορολογικό συντελεστή 20% παντού: i) στα κέρδη των επιχειρήσεων, ii) στο εισόδημα των φυσικών προσώπων και iii) στον ΦΠΑ (με ελάχιστες εξαιρέσεις, πχ. στον τουρισμό). Με αυτό τον σύστημα στοχεύουμε στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη μείωση της φοροδιαφυγής.

Επίσης, προτείνουμε συγκεκριμένα αναπτυξιακά κίνητρα:

1. Μειωμένο φορολογικό συντελεστή 15% για 3 χρόνια σε κάθε επιχείρηση που επιστρέφει την έδρα της στην Ελλάδα

2. Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 50% σε κάθε επιπλέον πρόσληψη στην οποία προβαίνει μια εταιρεία (ισχύς 3 χρόνια)

3. Όσες επιχειρήσεις εμφανίζουν υψηλότερα κέρδη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, για το υπερβάλλον κέρδος τους ο φόρος θα είναι μειωμένος στο 10% τα επόμενα 3 έτη

Τέλος, όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ, εισηγούμαστε 1ον) ο συμπληρωματικός φόρος να συμψηφίζεται με το φόρο μεταβίβασης (ώστε να πάψει να λειτουργεί επιβαρυντικά για την κτηματαγορά), 2ον) ο προσδιορισμός του φόρου να γίνεται επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου και 3ον) τα έσοδα από το φόρο ακινήτων να στους μεταβιβάζονται στους δήμους, οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη διαχείρισής τους και θα λογοδοτούν στους δημότες για το βαθμό ανταποδοτικότητας που επέτυχαν.

Με σχέδιο, γνώση και βούληση μπορεί να εφαρμοστεί μια αποτελεσματική οικονομική πολιτική, που θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη και θα μας αποδεσμεύσει σταδιακά από μνημόνια και επιτηρήσεις.