Τα λιμάνια μοχλοί ανάπτυξης

Η δυναμική παρουσία της χώρα μας στους Ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφοράς των διευρωπαϊκών δικτύων με πέντε κύρια λιμάνια (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο) να ανήκουν στο κεντρικό δίκτυο και 20 άλλα στο περιφερειακό, έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε στρατηγικό γεωπολιτικό κόμβο, καθώς και σε οικονομική πύλη για την είσοδο αγαθών από τις αγορές της Ασίας προς την Ευρώπη.
|
ARIS MESSINIS via Getty Images

Η Ευρώπη αποτελεί μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες λιμενικές περιφέρειες παγκοσμίως, καθώς περισσότεροι από 1.200 εμπορικοί θαλάσσιοι λιμένες λειτουργούν κατά μήκος των 70.000 χιλιομέτρων της παράκτιας ζώνης της. Τα λιμάνια λειτουργούν ως καταλύτες οικονομικής ανάπτυξης και πηγή ευημερίας για τα κράτη μέλη αλλά και για τις πόλεις και τις περιοχές που βρίσκονται.

Με το 75% του εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες και το 38% του ενδοκοινοτικού εμπορίου να διεξάγεται δια θαλάσσης -ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις έως το 2030, η ποσότητα των διακινούμενων αγαθών στην Ενωμένη Ευρώπη, θα αυξηθεί κατά 50%- τα λιμάνια σήμερα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο και μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας της ΕΕ, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης.

Είναι γεγονός ότι οι λιμενικές δραστηριότητες συνεισφέρουν άμεσα στην απασχόληση, στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην αύξηση του ΑΕΠ της Ένωσης και των κρατών μελών. Συνολικά, οι λιμένες αντιπροσωπεύουν έως και 3 εκατομμύρια άμεσες και έμμεσες θέσεις απασχόλησης στα 22 παραθαλάσσια κράτη μέλη, αποτελώντας παράλληλα σημαντική πηγή φορολογικών εσόδων για τις τοπικές, περιφερειακές κοινωνίες.

Παρόλο, που η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους λιμένες της, όσον αφορά τις συναλλαγές της με τον υπόλοιπο κόσμο, ο λιμενικός τομέας παρουσιάζει κάποιες παθογένειες, ενώ χαρακτηρίζεται από μεγάλη ανομοιογένεια και ποικιλομορφία ως προς τον τύπο και την οργάνωση του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρόκληση για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των λιμένων και των λιμενικών υπηρεσιών είναι πρωταρχικής σημασίας.Η θέσπιση ενός πλαισίου για την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης των λιμένων, την ενίσχυση της ανάπτυξης, την ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ενός διαφανούς και νομικά σταθερού περιβάλλοντος με όρους ισότιμου ανταγωνισμού, θα ευνοήσει τη λιμενική και τη ναυτιλιακή δραστηριότητα. Παράλληλα, θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και θα συμβάλλει στη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.

Στην Ελλάδα, όπου η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της εγχώριας οικονομίας, διαθέτοντας παράλληλα ως νησιωτική χώρα ένα μεγάλο αριθμό λιμένων, η περαιτέρω ανάπτυξη των λιμένων και η αντιστάθμιση των ασθενών ανταγωνιστικών πιέσεων και των πιθανών καταχρήσεων της αγοράς, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα των λιμενικών υπηρεσιών ενώ θα δημιουργηθούν νέες επενδυτικές προοπτικές, αποτελώντας βασικό παράγοντα στην προσπάθεια που κάνει η χώρα για την έξοδο από την κρίση.

Παράλληλα, η δυναμική παρουσία της χώρα μας στους Ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφοράς των διευρωπαϊκών δικτύων με πέντε κύρια λιμάνια (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο) να ανήκουν στο κεντρικό δίκτυο και 20 άλλα στο περιφερειακό, έχει την ευκαιρία να αναδειχθεί σε στρατηγικό γεωπολιτικό κόμβο, καθώς και σε οικονομική πύλη για την είσοδο αγαθών από τις αγορές της Ασίας προς την Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας παγκοσμίως, με αξία 2.2 τρις δολάρια -που υπερβαίνει το 12% του συνολικού όγκου των παγκόσμιων εξαγωγών- οι οποίες με τη σειρά τους αγγίζουν τα επίπεδα των 19 τρις δολαρίων.

Ωστόσο, περά από τα οφέλη αυτά, οι λιμένες μπορούν να διαδραματίσουν και κεντρικό ρόλο για την ανάπτυξη της -βαριάς βιομηχανίας- του τουρισμού μας. Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και η δημιουργία των αναγκαίων υποδομών στα ελληνικά λιμάνια θα λειτουργήσει καταλυτικά, ώστε να αυξηθεί η άφιξη κρουαζιερόπλοιων και να εξυπηρετηθεί καλύτερα το επιβατικό κοινό και η αυξημένη κίνηση που παρατηρείται ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να ενεργοποιηθούν οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενισχυθεί η πορεία της χώρας προς την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα