10 εκατ. ευρώ για το Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας

Υπογράφηκε Προγραμματική Σύμβαση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα εκταμιευτούν 10 εκατ. ευρώ προκειμένου να αναβαθμιστούν οι εγκαταστάσεις του Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας.

Συγκεκριμένα, την προγραμματική σύμβαση υπέγραψε ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης.

Σκοπός του έργου είναι να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία του Εθνικού Χιονοδρομικού Κέντρου Βασιλίτσας κατά τη χειμερινή περίοδο, αξιοποιώντας τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις του, προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στους επισκέπτες και χιονοδρόμους, συμβάλλοντας παράλληλα στην τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει μεταξύ άλλων να διαθέσει τους απαραίτητους μηχανικούς και το επιστημονικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων επίβλεψης, διεύθυνσης και παραλαβής των υποέργων της Πράξης, να προβεί αρμοδίως στον έλεγχο, θεώρηση και έγκριση παραλαβής των μελετών που θα συνταχθούν, να παρακολουθεί και να υποστηρίζει τη διαδικασία έκδοσης των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, αλλά και να συμμετέχει στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (ΚΕΠ) της παρούσας προγραμματικής σύμβασης.

Ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης τόνισε ότι «αυτή η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των χιονοδρομικών κέντρων περιλαμβάνει επίσης το Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας και το Χιονοδρομικό Κέντρο του Βιτσίου, έτσι ώστε η περιοχή μας η οποία έχει ως φυσικά διαθέσιμα τα χιονοδρομικά κέντρα, να αναπτυχθεί στον τομέα αυτόν. Είναι η αρχή των προσπαθειών μας για επανεκκίνηση της ανάπτυξης της ορεινής περιοχής των Γρεβενών.»

Δημοφιλή