23 Νέοι, Έλληνες, Πρόσφυγες και Μετανάστες, Υποστηρίχθηκαν για να Γίνουν οι Επαγγελματίες του Αύριο!

Μέσα από το πρόγραμμα MYSITE του SolidariytyNow

Πολύς ο λόγος για την επιχειρηματικότητα των νέων στη χώρα μας. Ποια είναι όμως τα εμπόδια που αποτελούν τροχοπέδη στο δρόμο προς την ανάπτυξη και την οικονομική ευημερία; Από την πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το SolidarityNow προκύπτει πως οι συνεχείς μεταβολές στη φορολογία και στην ασφάλιση αλλά και η ψυχολογία της αγοράς είναι ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες. Κόντρα σε αυτό το κλίμα, η οργάνωση εκπαίδευσε και ενδυνάμωσε 23 νέους – Έλληνες, μετανάστες αλλά και πρόσφυγες- ώστε να γίνουν πετυχημένοι επαγγελματίες του αύριο.

Το SolidarityNow ολοκλήρωσε την υλοποίηση του προγράμματος «Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE) σε μία γιορτή για την επιχειρηματικότητα, την εργασία και την κοινωνική ένταξη, στο Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων | Blue Refugee Center, στη Θεσσαλονίκη.

Η εκδήλωση για την ολοκλήρωση του MYSITE πραγματοποιήθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο διεξαγωγής του 1ου Φεστιβάλ Καριέρας | Job Fair του SolidarityNow.

Το πρόγραμμα διήρκησε 18 μήνες και ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας 5 οργανώσεων από 5 διαφορετικές Ευρωπαϊκές χώρες, που κοινό στόχο τους έθεσαν την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως μέσο βιοπορισμού και οικονομικής ανεξαρτησίας για τους νέους, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών ή/και προσφύγων, καθώς και την επανένταξη των νέων στην αγορά εργασίας, στις πέντε συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα, Κύπρος, Μάλτα, Ιταλία, Ισπανία).

«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE)
«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE)
SolidarityNow

Το MYSITE είχε τρεις επιμέρους στόχους δράσεων:

 • την εκπαίδευση 23 νέων στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη (Έλληνες και πρόσφυγες/μετανάστες) σε βασικά θέματα επιχειρηματικότητας και στην παροχή κατ’ ιδίαν συμβουλευτικής υποστήριξης από έμπειρους επιχειρηματίες (μέντορες),

 • τη δημιουργία 20 επιχειρηματικών πλάνων με την υποστήριξη των εκπαιδευτών και των μεντόρων και

 • τη διενέργεια έρευνας σχετικά με το επιχειρηματικό τοπίο και τις θεσμοθετημένες ευκαιρίες στήριξης της επιχειρηματικότητας για νέους και μετανάστες στην Ελλάδα.

Για την έρευνα, το SolidarityNow εξέτασε τις συνθήκες της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα όσον αφορά τους νέους και τους μετανάστες, διενεργώντας συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, νέους Έλληνες και νέους μετανάστες επιχειρηματίες.

«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE)
«Κοινωνική Ενσωμάτωση Μεταναστών και Νέων μέσω της Επιχειρηματικότητας» (MYSITE)
SolidarityNow

Μερικά σημαντικά ευρήματα της έρευνας

Ποιοι παράγοντες στέκονται εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας;

Οι τέσσερις βασικοί παράγοντες που αναφέρθηκαν από όσους συμμετείχαν στην έρευνα είναι οι ακόλουθοι:

 • Οι συνεχείς μεταβολές στη φορολογία και στην ασφάλιση

 • Η ψυχολογία της αγοράς

 • Το ύψος των φορολογικών συντελεστών και άλλων τελών και,

 • Η γραφειοκρατία

Ποια είναι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις;

 • Το κόστος των μισθών

 • Η ενοικίαση

 • Οι καθυστερημένες ιδιωτικοποιήσεις

 • Οι διαδηλώσεις και οι πορείες

Μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα ολόκληρης της έρευνας: https://www.solidaritynow.org/wp-content/uploads/2019/05/Greece-National-Report.pdf.

Οι συμμετέχοντες στην εκδήλωση για το MYSITE είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις αναφορικά με ποικίλα θέματα που εμπίπτουν στο πεδίο της επιχειρηματικότητας και διασύνδεσης με την αγορά εργασίας, ενώ μαθητές, μέντορες και εκπαιδευτές μοιράστηκαν τις προσωπικές τους εμπειρίες στο πρόγραμμα.

*Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υλοποιήθηκε σε πέντε χώρες της ΕΕ από τους παρακάτω εταίρους: SolidarityNow (Ελλάδα), Asociacion Socio Educativa Llere (Ισπανία), S.F.Or. Centro Studi Formazione Orientamento (Ιταλία), Aequitas (Κύπρος) και The People for Change Foundation (Μάλτα), ως κύριος εταίρος (project leader).

**Το Κέντρο Υποστήριξης Προσφύγων | Blue Refugee Center, που ξεκίνησε να λειτουργεί το 2016, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

|

Δημοφιλή