ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
16/04/2020 10:16 EEST | Updated 16/04/2020 10:19 EEST

50 ηλεκτροκίνητα οχήματα στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Ετοιμη η δημοπράτηση με στόχο πιο «καθαρές» αστικές μεταφορές.

Εγκρίθηκε η προέγκριση δημοπράτησης που αφορά στην προμήθεια αμιγώς ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Η προμήθεια αφορά 50 οχήματα: 2 επιβατηγά, πέντε θέσεων, 9 διθέσια επιβατηγά, 4 τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή, 4 τετράκυκλα φορτηγά με ανατροπή και πλυστικό, 6 τετράκυκλα μικρά pick-up και 25 δίκυκλα.

Οι παρεμβάσεις για «καθαρές» αστικές μεταφορές στις περιοχές όπου εφαρμόζεται το σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Aνάπτυξης, που προωθεί η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με συνολική δημόσια δαπάνη 559.862,76 €, και εντάσσεται στο πλαίσιο της ΟΧΕ_ΒΑΑ.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για την προώθηση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης και μείωσης του αποτυπώματος του CO2, με την προμήθεια ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σταθμών φόρτισης των αυτοκινήτων αυτών και πετρελαιοκίνητων υπηρεσιακών αυτοκινήτων νέας αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.