5.000 χρόνια πριν: Προϊστορικός οικισμός Κορωπίου

Επισκεφθήκαμε τις ανασκαφές στον προϊστορικό οικισμό Κορωπίου που διενεργούνται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Video

Δημοφιλή