ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
02/09/2019 11:44 EEST | Updated 02/09/2019 18:29 EEST

Ισχυρή ανάκαμψη στην ελληνική αγορά ακινήτων: Σημαντική αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων

Οι διαφοροποιήσεις βάσει παλαιότητας και περιοχής.

zoom-zoom via Getty Images
Οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση 42% μεταξύ του 2008 και του τέλους του 2017.

Η ανάκαμψη της ελληνικής αγοράς ακινήτων επιταχύνθηκε το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με τις τιμές να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξησή τους μέσα σε διάστημα άνω των 12 ετών, χάρη στην ανάπτυξη της οικονομίας και την αύξηση του ενδιαφέροντος από το εξωτερικό, έδειξαν τη Δευτέρα δεδομένα της ΤτΕ. 

Συνοπτικά, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,7% στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το το ίδιο τρίμηνο έναν χρόνο πριν. Αύξηση 11,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος σημειώθηκε στην Αθήνα, όπου κερδίζουν έδαφος οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων όπως το Aibnb και το πρόγραμμα «χρυσής βίζας», που προβλέπει ανανεώσιμη πενταετή άδεια διαμονής ως αντάλλαγμα σε επενδύσεις ύψους 250.000 ευρώ σε ακίνητα. 

Υπενθυμίζεται πως οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα σημείωσαν πτώση 42% μεταξύ του 2008 και του τέλους του 2017. 

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤΤΕ

Αυξημένες κατά μέσο όρο 7,7% εκτιμάται πως ήταν το β′ τρίμηνο του έτους και βάσει των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα, οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,9%, ενώ για το σύνολο του 2018 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,7%.

Δείκτες τιμών διαμερισμάτων κατά παλαιότητα και γεωγραφική περιοχή

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 7,7% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 7,6% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019, σημειώθηκε αύξηση των τιμών των “νέων” διαμερισμάτων κατά 5,1%, ενώ οι τιμές των “παλαιών” διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Για το σύνολο του 2018, οι τιμές για τα “νέα” και τα “παλαιά” διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,9% και 1,6% αντίστοιχα. 

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 11,1% στην Αθήνα, 7,0% στη Θεσσαλονίκη, 4,1% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 4,9% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, εκτιμάται ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 7,1% στην Αθήνα, 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,5% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 3,2% στις λοιπές περιοχές της χώρας σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018. Για το σύνολο του 2018, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,7%, 1,0%, 0,8% και 1,1% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικώνπεριοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 8,0% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2018. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ τρίμηνο του 2019 η αντίστοιχη αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 5,2%, ενώ για το σύνολο του 2018 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 1,7%.

Αναλυτικοί πίνακες για τις τιμές των ακινήτων κατά γεωγραφική περιοχή και με διάκριση μεταξύ “νέων” και “παλαιών” διαμερισμάτων δημοσιεύονται στο Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας (Πίνακες ΙΙ.7, ΙΙ.7.1, ΙΙ.7.2 και ΙΙ.8) και έχουν αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος στην ενότητα “Αγορά Ακινήτων”.

bank of greece
bank of greece

(με πληροφορίες από ΤτΕ, Reuters)