Ποιες είναι οι χώρες με τις περισσότερες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2016

Η θέση-έκπληξη της Γερμανίας
|
Bloomberg via Getty Images

Αυξήθηκαν οι γαλλικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2016, μετά τη σημαντική πτώση που είχαν καταγράψει τα προηγούμενα χρόνια.

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών Υποθέσεων της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, στηριζόμενο σε πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, το 2016 οι γαλλικές άμεσες ξένες επενδύσεις ανήλθαν σε 2,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9% και καταλαμβάνοντας την 4η θέση με μερίδιο 8,6% επί του συνόλου των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Τις τρεις πρώτες θέσεις καταλαμβάνουν η Ολλανδία (με ΑΞΕ ύψους 5,4 δισ. ευρώ και μερίδιο 22,6%), το Λουξεμβούργο (με ΑΞΕ ύψους 5,1 δισ. ευρώ και μερίδιο 21,6%) και η Γερμανία (με ΑΞΕ ύψους 4,9 δισ. ευρώ και μερίδιο 20,7%). Υπενθυμίζεται ότι οι γαλλικές επενδύσεις προς την Ελλάδα είχαν σημειώσει σημαντική πτώση την περίοδο 2011-2015 (με εξαίρεση το 2012), λόγω της κρίσης και της αβεβαιότητας για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Παράλληλα, σημαντική αύξηση κατά 39% παρουσίασαν και οι ελληνικές άμεσες ξένες επενδύσεις προς τη Γαλλία το 2016, οι οποίες ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, παραμένοντας ωστόσο σε πολύ χαμηλά επίπεδα (μερίδιο 0,1% επί των συνολικών ελληνικών ΑΞΕ, 18η θέση μεταξύ των προορισμών των ελληνικών ΑΞΕ).

Η αύξηση των ελληνικών ΑΞΕ προς τη Γαλλία το 2016 συνιστά μάλλον διόρθωση της σημαντικής πτώσης που κατέγραψαν το 2015. Γενικότερα, οι ελληνικές ΑΞΕ προς τη Γαλλία εμφανίζουν συνεχή μείωση από το 2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξης του 7,6%. Έτσι, από 81,2 εκατ. ευρώ το 2001, οι ελληνικές επενδύσεις μειώθηκαν σε 64,1 εκατ. ευρώ το 2003, 49,4 εκατ. ευρώ το 2006, 34,5 εκατ. ευρώ το 2010, ενώ παρατηρήθηκε μία μικρή αύξηση από το 2012 (17,1 εκατ. ευρώ) ως και το 2014 (23,6 εκατ. ευρώ).

Ακόμη, όπως αναφέρεται, η Γαλλία συγκαταλέγεται παραδοσιακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 120 θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων, μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνικές. Οι γαλλικές εταιρείες είναι εγκατεστημένες κυρίως στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, επιδεικνύοντας μεγάλη διαφοροποίηση στις δραστηριότητές τους.

Οι προτεραιότητες των γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα αφορούν: την ενέργεια, τον τουρισμό, τις βασικές υποδομές (δημόσια έργα -αυτοκινητόδρομοι), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας-ύδρευση, τις μεταφορές (ειδικότερα τους σιδηροδρόμους), τον τομέα της υγείας, και πιο πρόσφατα και την αγορά ακινήτων.

Από την άλλη πλευρά, οι επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία κατευθύνονται αμιγώς στην πραγματική οικονομία της χώρας και οι σημαντικότερες εξ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί - κυρίως μέσω θυγατρικών εταιρειών.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Πήγαινε στην αρχική σελίδα