Αυξήθηκε ο κύκλος εργασιών της REDS και η κερδοφορία

Η πρόσφατη απόκτηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη για καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις.
REDS

H REDS A.E., μέλος του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Ελλάδα.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον μας επικεντρώνεται στην ανάπτυξη Εμπορικών Πάρκων, Εμπορικών & Ψυχαγωγικών Κέντρων, Οργανωμένων Οικιστικών Συγκροτημάτων, Εκθεσιακών Κέντρων καθώς και κτιρίων Γραφείων και Μεικτών Χρήσεων.

Η REDS A.E. δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Το χαρτοφυλάκιο της αποτελείται από βραβευμένα έργα διεθνών διακρίσεων και εμβληματικές στρατηγικές αναπτύξεις.

Για το 2022, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 9,8 εκατ. ευρώ, αύξηση 31,6%, σε σύγκριση με τη χρήση 2021.

Σημαντική ενίσχυση της Λειτουργικής Κερδοφορίας για τη χρήση 2022, με EBITDA στα 6,6 εκατ., έναντι 4,9 εκατ. στη χρήση 2021 και περιθώριο EBITDA 67,4% έναντι 66,9%.

Τα Λειτουργικά Κέρδη (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 4,8 εκατ. έναντι 3,2 εκατ. και τα Κέρδη προ φόρων στα 3,1 εκατ., έναντι 1,3 το 2021.

Επίσης, υπήρξε Μείωση Καθαρού Δανεισμού έως 31.12.2022, στα 20,0 εκατ. έναντι 23,1 εκατ. στις 31.12.2021, η ρευστότητα του ομίλου ανήλθε σε 10,5 εκατ., ο Δείκτης μόχλευσης (Καθαρός Δανεισμός/EBITDA) διαμορφώθηκε σε 3,0x από 4,6x την 31.12.2021 και οι Θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές έφθασαν τα 4,7 εκατ. για τη χρήση 2022.

«Με περαιτέρω μείωση του δανεισμού αλλά και αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα, η Διοίκηση της REDS συνεχίζει την ανταγωνιστική της πορεία και ισχυροποιεί της θέση της στον κλάδο, επενδύοντας σε σύγχρονα αναπτυξιακά έργα που ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνεται και η πρόσφατη απόκτηση του ακινήτου στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, που αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της δέσμευσής μας για καινοτόμες και βιώσιμες επενδύσεις. Με τα έργα-ναυαρχίδες της εταιρείας να βρίσκονται σε διαφορετική φάση ωρίμανσης, θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε ευκαιρίες, συνεργασίες και πιθανές νέες επενδύσεις, επικεντρωνόμενοι ωστόσο, στην παρούσα φάση, στη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των έργων που έχουμε στο ενεργητικό μας, δημιουργώντας αναπτύξεις που αποδίδουν στους επενδυτές και τους μετόχους, αλλά και στην ίδια την κοινωνία», ανέφερε ο Γιώργος Κωνσταντινίδης, διευθύνων σύμβουλος της REDS.

Πήγαινε στην αρχική σελίδα