ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/01/2018 23:25 EET

Αναβάθμιση της Ελλάδας από τον S&P

Brendan McDermid / Reuters

Κατά μία βαθμίδα, σε «Β» από «B-», αναβάθμισε τον Standard & Poor’s την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας και τη θετική προοπτική (outlook).

Σύμφωνα με την S&P Global Ratings, η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει την πιθανότητα περαιτέρω αναβάθμισης, λόγω του κλεισίματος της γ′ αξιολόγησης, αλλά και του καλού οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί.