Αναβάθμιση της παιδείας το μεγάλο ζητούμενο

O στόχος είναι διπλός: καλύτερες συνθήκες µάθησης και καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, με προοπτικές για τα παιδιά και τη νέα γενιά.
Gogu Dumitru / 500px via Getty Images

Ο χώρος της παιδείας είναι νευραλγικής σημασίας για την κοινωνία και το μέλλον της. Η συμβολή της παιδείας και της οικογένειας στη διαμόρφωση των επόμενων γενεών και κατά συνέπεια του μέλλοντος της χώρας μας είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι κρίσιμο η παιδεία να αποτελεί πάντοτε προτεραιότητα και σημείο αναφοράς στη χάραξη της πολιτικής και οι διορθωτικές παρεμβάσεις οφείλουν να είναι καίριες, συνεχείς και προς το συμφέρον των παιδιών μας.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι νέοι μας σήμερα είναι πολλά και ποικίλουν ανά βαθμίδα εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, στην Αττική, την μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας, η οποία συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών και φοιτητών, απαιτείται ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να καταστεί ο χώρος της Παιδείας δημιουργικός και ελπιδοφόρος για το μέλλον του τόπου.

Ειδικότερα, η στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας και της Περιφέρειας Αττικής για την Παιδεία περιλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις που εκτείνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από την προσχολική αγωγή µέχρι την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, από τα προγράµµατα σπουδών µέχρι την ανάπτυξη soft skills και από το κατάλληλο εκπαιδευτικό περιβάλλον μέχρι το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των εκπαιδευτικών μονάδων.

Αρχικά, για την προσχολική ηλικία επιδιώκεται η διασφάλιση της πρόσβασης σε βρεφονηπιακό σταθμό, παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο όλων των παιδιών.

Στη συνέχεια, για τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προκρίνονται δράσεις, ώστε το σχολείο να καταστεί δημιουργικό, ενταγμένο στην κοινωνική ζωή, χώρος δραστηριοτήτων που θα τονώνουν την αυτοπεποίθηση, τη φαντασία και τη δίψα των παιδιών για μάθηση. Μεταξύ των δράσεων είναι η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών σε σχολεία, ∆ηµοτικά, Γυµνάσια και Λύκεια, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της νέας εποχής, η ανάπτυξη soft skills, η διαμόρφωση κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος και η βελτίωση της εκπαιδευτικής καθημερινότητας. Δράσεις όπως η δημιουργία οργανικών θέσεων ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και συμβούλων εκπαίδευσης και η αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών, έρχονται να επιβεβαιώσουν την πραγματική προσήλωση της Κυβέρνησης στην ομαλή και ασφαλή λειτουργεία των σχολείων.

Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενίσχυση των υποδοµών της εκπαίδευσης και την ενεργειακή αναβάθμιση αυτών, προκειµένου να εκσυγχρονιστούν και να αντιμετωπισθούν οι ελλείψεις και οι παθογένειες στον κρίσιµο αυτό τοµέα. Υπάρχει ειδική μέριμνα και πλήρες και κοστολογημένο πρόγραμμα για την ανέγερση νέων σχολικών εγκαταστάσεων, την αναβάθμιση των υπαρχουσών υποδομών και την υλοποίηση πράξεων μελετών ωρίμανσης νέων σχολικών μονάδων σε πληθώρα Δήμων της Αττικής. Συγκεκριμένα, στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι Διονύσου, Μαραθώνος, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ωρωπού, Κρωπίας και Σπάτων Αρτέμιδος έχουν επιφορτιστεί με την ευθύνη διεκπεραίωσης έργων κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, προωθούνται καινοτόμες διδακτικές και παιδαγωγικές μέθοδοι για τη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των ΕΠΑΛ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και να είναι συνυφασμένα με την αγορά εργασίας και τη δυνατότητα απασχόλησης.

Για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, ακριβώς επειδή η σύνδεση του πτυχίου με την αγορά εργασίας είναι άμεση, είναι αναγκαίες στοχευμένες παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την διεξαγωγή μαθημάτων και την απόκτηση γνώσης σε ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον, ενισχύοντας την αυτονομία και εξωστρέφεια των Ιδρυμάτων και απελευθερώνοντας τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Συμπερασματικά, η μεταρρύθμιση των δομών εκπαίδευσης και η συνολική αναβάθµιση της Παιδείας, μέσω των προαναφερθεισών δράσεων, αναδεικνύουν ότι ο στόχος είναι διπλός: καλύτερες συνθήκες µάθησης και καλύτερες συνθήκες διδασκαλίας, με προοπτικές για τα παιδιά και τη νέα γενιά.

Δημοφιλή