Αναβαθμίστηκαν τα Δ.Ι.Ε.Κ. σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού

Υπογράφηκε η Κ.Υ.Α. μετατροπής των 8 ΔΙΕΚ Τουρισμού
Universal History Archive via Getty Images

Η τουριστική εκπαίδευση αποτελεί μείζονος σημασίας ζήτημα για την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού και για τον λόγο αυτό η υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη έχει λάβει σημαντικές πρωτοβουλίες.

Η τελευταία από αυτές αφορά τη μετατροπή των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού, σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Τουρισμού του ν. 4763/2020.

Με κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφηκε, επανιδρύονται τα δημόσια Ι.Ε.Κ. Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο και ενισχύεται ο υπερτοπικός χαρακτήρας των σχολών.

Τα νέα δημόσια Ι.Ε.Κ Τουρισμού, ανά περιφέρεια, που υπάγονται στο Υπουργείο Τουρισμού είναι: ΙΕΚ Τουρισμού Αττικής (με έδρα την Ανάβυσσο), ΙΕΚ Τουρισμού Θράκης (με έδρα την Αλεξανδρούπολη), ΙΕΚ Τουρισμού Ιονίων Νήσων (με έδρα την Κέρκυρα), ΙΕΚ Τουρισμού Κρήτης (με έδρα το Ηράκλειο), ΙΕΚ Τουρισμού Μακεδονίας (με έδρα τη Θεσσαλονίκη), ΙΕΚ Τουρισμού Νοτίου Αιγαίου (με έδρα τη Ρόδο), ΙΕΚ Τουρισμού Πελοποννήσου (με έδρα το Άργος) και

ΙΕΚ Τουρισμού Στερεάς Ελλάδας (με έδρα το Γαλαξίδι).

Οι ειδικότητες που δύνανται να παρέχονται στα εν λόγω Ι.Ε.Κ. είναι έξι: Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας, Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Τουρισμού, Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef), Τεχνικός Αρτοποιός – Ζαχαροπλαστικής, Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων (πειραματική) και Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων (πειραματική).

Σημειώνεται ότι, για πρώτη φορά φέτος, με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού, θα λειτουργήσουν δύο νέες πειραματικές ειδικότητες: «Στέλεχος Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Στέλεχος Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, με εξειδίκευση στον τομέα Διοίκησης Δωματίων» στο Ι.Ε.Κ Τουρισμού Μακεδονίας. Περαιτέρω, δε, ορίζεται ότι η ειδικότητα «Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΤΤΜΕΦ)» μετονομάζεται πλέον σε «Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενίας (ΣΜΦ)», έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Οι συγκεκριμένες ειδικότητες που θα προσφέρονται από κάθε ΙΕΚ Τουρισμού, θα καθορίζονται ετησίως βάσει της διαδικασίας του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου, καθώς και της προκήρυξης που εκδίδεται ετησίως από το Υπουργείο Τουρισμού.

«Συνεχίζοντας τις τομές και τις βελτιώσεις που αφορούν την τουριστική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, προχωρούμε στη μετατροπή των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού σε ΙΕΚ Τουρισμού. Στόχος μας είναι η ενίσχυση του υπερτοπικού χαρακτήρα των συγκεκριμένων σχολών, με την ουσιαστική επανίδρυση περιφερειακών ΙΕΚ Τουρισμού».

«Με την πρωτοβουλία που ανακοινώνουμε, αυξάνουμε την “ορατότητα” των ΙΕΚ μας, ενισχύουμε το “αποτύπωμά” τους και παρέχουμε ένα σύγχρονο και ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών. Ο τουρισμός στηρίζει ουσιαστικά την εθνική οικονομία της χώρας μας. Γίνεται έτσι αντιληπτό ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης θα οδηγήσει σταδιακά στην αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος και θα δημιουργήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας», επισημαίνει η Σοφία Ζαχαράκη.Πήγαινε στην αρχική σελίδα