Αναβιώνει το Κυβερνείο Θεσσαλονίκης

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Βουλής της Ελλήνων, Υπερταμείου και ΕΤΑΔ
ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟ

Η Βουλή των Ελλήνων, το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ επισφράγισαν την συνεργασία τους, παρουσία του Πρωθυπουργού, με στόχο το Κυβερνείο να καταστεί εκ νέου τοπόσημο για την Θεσσαλονίκη.

Το αντικείμενο του Μνημονίου αφορά στην τριμερή συνεργασία, για την αποκατάσταση, λειτουργική αναβάθμιση και αξιοποίηση του Κυβερνείου Θεσσαλονίκης – γνωστό και ως Παλατάκι - σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία, ως πολυχώρου πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων.

Το Μνημόνιο συνεργασίας, το οποίο έχει διάρκεια μέχρι το τέλος του 2026 με δυνατότητα επέκτασης, προβλέπει, αρχικά το Υπερταμείο και η ΕΤΑΔ να προβούν στην εκτίμηση του κόστους των μελετών ωρίμανσης για τον προσδιορισμό του κόστους της αποκατάστασης του ακινήτου και του περιβάλλοντος χώρου. Με βάση το κόστος αποκατάστασης που θα προσδιοριστεί, η Βουλή των Ελλήνων, εν συνεχεία, θα εξετάσει και θα αποφασίσει για την κάλυψη της δαπάνης αποκατάστασης είτε εξ’ ολοκλήρου είτε μερικώς, με τη συνδρομή πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο. Αφού ολοκληρωθεί η εκτίμηση του κόστους, οι τρεις συνεργαζόμενοι οργανισμοί θα διερευνήσουν την περαιτέρω συνεργασία τους για την εκπόνηση του επιχειρησιακού σχεδίου και των ενεργειών συντονισμού υλοποίησης του έργου. Δημιουργείται μια τριμερής ομάδα εργασίας μεταξύ της Βουλής, του Υπερταμείου και της ΕΤΑΔ για το συντονισμό της συνεργασίας.

Το Κυβερνείο θα είναι ανοιχτό στους κατοίκους της τοπικής κοινωνίας και τους επισκέπτες, καθιστώντας το ένα ενεργό και ζωντανό σημείο αναφοράς της Καλαμαριάς, της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδας συνολικά. Για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του ιστορικού χαρακτήρα του Κυβερνείου, στόχος είναι η διοργάνωση μόνιμων ή περιοδικών εκθέσεων τέχνης, πολιτισμού και ιστορίας, συνεδρίων καθώς και μουσικών εκδηλώσεων. Οι χρήσεις του Κυβερνείου θα ανταποκρίνονται στην ιστορική και πολιτιστική αξία του κτηρίου, χωρίς να αλλοιώνουν τον εσωτερικό και εξωτερικό χαρακτήρα του. Έμφαση θα δοθεί παράλληλα γύρω από θέματα ιστορίας του κοινοβουλευτισμού, θεσμών και πολιτιστικά θέματα που άπτονται του σκοπού του Ιδρύματος της Βουλής. Η δημιουργία ροής επισκεπτών και η οικονομική βιωσιμότητα είναι βασικοί στόχοι, υπηρετώντας το δημόσιο σκοπό, την ιστορικότητα και το χαρακτήρα της λειτουργίας του.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους των φορέων ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, ο διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου Γρηγόρης Δ. Δημητριάδης, και η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΤΑΔ Ηρώ Χατζηγεωργίου.

Δημοφιλή