Αντώνης Πετμεζάς: Η Ελευθερία είναι διαρκές ζητούμενο

Το μέλος της ιστορικής οικογένειας για τον τόμο μελέτης του αποτυπώματος των Πετμεζαίων.
Το εξώφυλλο του βιβλίου «Οικογένεια Πετμεζά»
Το εξώφυλλο του βιβλίου «Οικογένεια Πετμεζά»
Μέλισσα

Αλήθεια σε ποιο βαθμό και υπό ποιες συνθήκες η ατομική ιστορία γίνεται συλλογική; Οταν τέμνεται ή επηρεάζει την γενικότερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία στην οποία τα πρόσωπα αυτά διαδραμάτισαν άλλοτε μικρότερο κι άλλοτε μεγαλύτερο ρόλο θα μπορούσε να ήταν μια, αρκετά πειστική, απάντηση.

Μ′ αυτό το σκεπτικό, διακόσια χρόνια μετά την ελληνική Επανάσταση η μελέτη μιας οικογένειας όπως των Πετμεζαίων ή Πετιμεζαίων μοιάζει να αφορά έναν πολύ ευρύτερο κύκλο από αυτό των μελών της. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Οικογένεια Πετμεζά. Το πολλαπλό αποτύπωμά της στην διάρκεια του χρόνου» (εκδόσεις Μέλισσα) που παρουσιάστηκε πρόσφατα στον ιστορικό Πύργο των Πετμεζαίων στους Κάτω Λουσούς Καλαβρύτων, παρακολουθούμε την πορεία των προσώπων αυτής της οικογένειας με φόντο τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που είναι πολλές και σύνθετες. Και ήταν αυτή η έκδοση που μας έδωσε την ευκαιρία συνομιλίας με τον Αντώνη Πετμεζά, μέλος της ιστορικής οικογένειας και γενικό γραμματέα του Ομίλου Απογόνων Αγωνιστών 1821.

- Σε τι βαθμό η ιστορία μιας οικογένειας όπως των Πετμεζαίων ή Πετιμεζαίων αποκτά συλλογικό ενδιαφέρον;

Διακόσια χρόνια μετά την ελληνική Επανάσταση η μελέτη μιας οικογένειας όπως των Πετμεζαίων ή Πετιμεζαίων δεν αφορά μόνο την ιστορία της και την ιστορία των μελών της, αλλά όλη τη γενικότερη πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία στην οποία τα πρόσωπα αυτά διαδραμάτισαν άλλοτε μικρότερο κι άλλοτε μεγαλύτερο ρόλο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου παρακολουθούμε την πορεία των προσώπων αυτών της οικογένειας με φόντο τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές διεργασίες που είναι πολλές και σύνθετες.

- Με ποιο κριτήριο έγινε η επιλογή του διαχωρισμού της ιστορίας της οικογένειας σε τρεις περιόδους; Πόσο διευκολύνει αυτό τον αναγνώστη στην ανάγνωση, κατανόηση και εμβάθυνση του περιεχομένου του βιβλίου; Πως θα χαρακτηρίζατε και περιγράφατε με λίγα λόγια κάθε μια από τις τρεις αυτές ενότητες;

Η πορεία της οικογένειας των Πετμεζαίων χωρίζεται γενικά σε τρεις περιόδους και κατά συνέπεια η μελέτη διαιρέθηκε σε τρία τμήματα: το προεπαναστατικό, τα χρόνια της Επανάστασης και την περίοδο μετά, φτάνοντας έως τα μέσα του 20ού αιώνα. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει αρκετά μυθιστορηματικού τύπου στοιχεία, λόγω της απουσίας γραπτών πηγών και πληροφοριών που να αναφέρονται στην προεπαναστατική δράση των μελών της.

Το δεύτερο μεγάλο τμήμα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η «ηρωική» περίοδος, λόγω της εμπλοκής των περισσοτέρων μελών της οικογένειας στον πόλεμο της ανεξαρτησίας και της συμμετοχής τους στην Επανάσταση: στα επαναστατικά χρόνια επέδειξαν μεγάλο σθένος, διακρίθηκαν στα πεδία των μαχών και έλαβαν τα εύσημα της πολιτείας. Είναι η περίοδος κατά την οποία τα περισσότερα μέλη της οικογένειας διαδραμάτισαν σημαντικούς ρόλους στη σύγκρουση με τους Τούρκους, εκπροσωπώντας κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, τον κόσμο των οπλαρχηγών.

Η τρίτη περίοδος, που χρονικά ξεκινάει μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους και φτάνει έως και τα μέσα του 20ού αιώνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η περίοδος «ιστορική», καθώς τα περισσότερα μέλη της οικογένειας δραστηριοποιούνται σε πολλούς τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής του τόπου, αναζητώντας έναν νέο ρόλο σε ένα πλήρως μεταβαλλόμενο κόσμο.

- Σε ποιου είδους και ηλικίας κοινό απευθύνεται ο τόμος και γιατί;

Το βιβλίο είναι έτσι δομημένο -ιστορικό μέρος, χρονολόγιο, βιογραφικά στοιχεία - έτσι ώστε να είναι κατανοητό από τον απλό μαθητή Λυκείου μέχρι τον ιστορικό/μελετητή και λάτρη της ελληνικής ιστορίας που επιθυμεί να εμβαθύνει στα γεγονότα και το αρχειακό υλικό της οικογένειας και των περιοχών δράσης των μελών της.

- Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει στις νέες γενιές η βαθύτερη γνωριμία με τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης;

Το ξέσπασμα της Επαναστάσεως του 1821 ασκεί πάντα μια γοητεία στις ελεύθερες ψυχές και θαυμασμό για τα ανώτερα ιδανικά που την προκάλεσαν, τη στερέωσαν και οδήγησαν στην επιτυχή έκβασή της στη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους. Η Ελευθερία είναι διαρκές ζητούμενο.

Info:

Οικογένεια Πετμεζά

Το πολλαπλό αποτύπωμά της στην διάρκεια του χρόνου

Εκδόσεις Μέλισσα

Ιστορική έρευνα και κείμενα :Στάθης Κουτρουβίδης

Προλογικό σημείωμα: Νασίλης Παναγιωτόπουλος

Σελ: 240

Δημοφιλή