Επανάσταση 1821

Μετά τις ASSOCIATED PRESS
25η Μαρτίου: 1821 και wikimedia commons