Από τη Λάρισα το στίγμα για την Επιστήμη και την Τεχνολογία των επιχειρήσεων σήμερα

Το Innovent Forum 2023 πραγματοποιήθηκε στο πρωτοποριακό Πάρκο Καινοτομίας Joist, μεταφέροντας πολλαπλά μηνύματα.
JOIST

Ούτε στην Αθήνα, ούτε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στη Λάρισα λειτουργεί ένα μοναδικό, πρωτοποριακό Πάρκο Καινοτομίας, μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων που στεγάζεται σε ένα παλιό εργοστάσιο αλουμινίου, το οποίο έχει μετατραπεί σε έναν χώρο, που με βάση της Λάρισα, μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Σε αυτό το Πάρκο Καινοτομίας βρέθηκα προκειμένου να συντονίσω ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πάνελ ομιλητών, στο πλαίσιο του Innovent Forum 2023, της υβριδικής Έκθεσης Επιστήμης και Τεχνολογίας, που πράγματι, σημείωσε μεγάλη επιτυχία.

JOIST

Η πρωινή συνεδρία «Επιστήμη και η Τεχνολογία στις Επιχειρήσεις Σήμερα» ξεκίνησε με τη συζήτηση «Οι Αναδυόμενες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση και η Εφαρμογή τους», όπου ο συντονιστής του πάνελ Σταύρος Πιτσικάλης, σύμβουλος Ι.Ε.Π., Επιστημονικός Συνεργάτης Π.Δ.Β.Μ. και Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Ε.Ε.Κ. & Αναδυόμενων Τεχνολογιών και η Ιλόνα-Ελευθερία Ουασίτσα, Επιστημονική Συνεργάτιδα Π.Δ.Β.Μ. - Εμπειρογνώμονας σε Θέματα Καινοτομίας στην Εκπαίδευση (Δρ.), τόνισαν την αξία των νέων, σύγχρονων προγραμμάτων εκπαίδευσης που θα αγκαλιάσει η ακαδημαϊκή κοινότητα και θα αξιοποιηθούν στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Ο Ιωάννης Αναστασόπουλος, υπεύθυνος του Τομέα Εκπαίδευσης της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου & Μάλτας, αναφέρθηκε στο ρόλο των νέων εφαρμογών και των ευελιξιών που θα κυριαρχήσουν και θα επηρεάσουν την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, ενώ ο Σπυρίδων Δουκάκης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου υπογράμμισε ότι το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει την τεχνολογία και τα εργαλεία για να μελετά τον αντίκτυπο της εκπαίδευσης, ώστε να καταγράφει τί ταιριάζει καλύτερα σε κάθε εκπαιδευόμενο.

Στη συνέχεια, η συντονίστρια της συζήτησης «Ψηφιακή Υγεία: Οι Σύγχρονες Τάσεις και οι Αλλαγές στον Τομέα της Υγείας», Μαρία Πουρνάρη, COO του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub και Networking Manager έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η ψηφιακή υγεία δεν είναι πλέον ένας στόχος του μέλλοντος αλλά μια πραγματικότητα του παρόντος και οφείλουμε να προβούμε στον αλφαβητισμό όλων των γιατρών, επαγγελματιών υγείας και ασθενών για να επιτύχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Μέγας, συντονιστής του EIT Health HUB, Κύριο Εθνικό Σημείο Επαφής για το Cluster 4 στον Ορίζοντα Ευρώπη του ΕΚΤ μίλησε για την προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ των startups και των Πανεπιστημίων αλλά και των νοσοκομείων για να ευεργετηθεί ο τελικός χρήστης. Ο Γιώργος Δημητρίου, Cluster Manager του Hellenic Digital Health Cluster τόνισε τη σημαντικότητα του Cluster και των συνεργασιών που αναπτύσσονται εντός του, ενώ η Μαρία Μπιγάκη, οικονομολόγος ΜΒΑ, PMP, υπεύθυνη του Γραφείου Διαχείρισης Έργων του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, ανέφερε ότι το νοσοκομείο έχει επενδύσει στην τεχνολογία, την πληροφορική και την επικοινωνία για την κάλυψη όλων των τομέων και την άντληση σημαντικών δεδομένων υγείας.

JOIST

Στη συζήτηση «Ο Ρόλος των Τοπικών Οικοσυστημάτων και η Ενίσχυση των Επιχειρήσεων – Οι Επιχειρήσεις του Σήμερα με το Βλέμμα στο Αύριο», ο Αθανάσιος Κυριαζής, γενικός γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας, τόνισε τη σημασία της σύμπραξης των επιχειρήσεων με το μεγάλο πλεονέκτημα της Ελλάδας, τα ερευνητικά κέντρα της. Η συντονίστρια του πάνελ, Έλενα Καματέρη, γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), υπογράμμισε την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και την τεράστια ανάγκη που υπάρχει προκειμένου να ξεπεραστεί αυτό το φαινόμενο. O Κώστας Τρούλος, Senior Advisor του Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΕΒ), αναφέρθηκε στην προσπάθεια σύνδεσης έρευνας και βιομηχανίας. Τέλος, ο Christian Fatras, υπεύθυνος Βιομηχανίας – Περιφερειακής Οικονομικής Υπηρεσίας της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα και η Xρύσα Βουλγαράκη, διευθύντρια Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας παρουσίασαν το δίκτυo French Tech και τη δυναμική εξέλιξή του.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης «Η Ενδυνάμωση της Επιχειρηματικότητας και η Θέση των Ερευνητικών Ιδρυμάτων», ο συντονιστής του πάνελ Παναγιώτης Βλάμος, πρόεδρος Δ.Σ. Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής & Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας τόνισε ότι δεν είναι τυχαίο που πολλοί κλινικοί επιστήμονες σε παγκόσμιο επίπεδο μιλάνε για την Ελλάδα και η Κλειώ Σγουροπούλου, αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, και Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών τόνισε ότι η μεταφορά της τεχνολογίας και της καινοτομίας ξεκίνησε σε μια εποχή όπου η στήριξη σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών ήταν καθοριστική. Ο Δημήτρης Tζοβάρας, πρόεδρος και Ερευνητής Α′ Βαθμίδος του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης παρουσίασε την αλλαγή οπτικής των ανθρώπων του ΕΚΕΤΑ σχετικά με την επιχειρηματικότητα με την πάροδο των χρόνων. Ο Χαράλαμπος Μπιλλίνης, αντιπρύτανης και Καθηγητής Ιολογίας – Ιογενών Νοσημάτων στο Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναφέρθηκε στον απαραίτητο έλεγχο που πρέπει να κάνουν τα Πανεπιστήμια στις δεξιότητες που δίνουν στους φοιτητές τους, ώστε να μπορούν να καλλιεργούν αποτελεσματικά τόσο εξειδικευμένες όσο και ήπιες δεξιότητες, ενώ ο Ιωάννης Χατζηγεωργίου, καθηγητής της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου μίλησε για το πόσο σημαντικό είναι να υπάρξουν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα προβούν σε επιχειρηματική εκμετάλλευση της έρευνας στην Ελλάδα.

JOIST

Στη συζήτηση με θέμα «Από το Εργαστήριο στην Αγορά: Η Διαδρομή για την Πυροδότηση της Καινοτομίας», με συντονιστή εμένα, ο Μιχάλης Στάγκος, Co-Founder του L-Stone Capital και της Industry Disruptors Game Changers μίλησε για την αξία της εκπαίδευσης του ταλέντου αλλά και των ανθρώπων που προέρχονται από την έρευνα ώστε να μπορούν να ρισκάρουν και να χτίσουν μια πραγματική και επιτυχημένη επιχείρηση. Ο Δημήτρης Κουρέτας, καθηγητής Φυσιολογίας Ζωικών Οργανισμών - Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας τόνισε πώς η γνώση πρέπει να οδηγηθεί στην αγορά, καθώς είναι μονόδρομος για έναν άνθρωπο που δεν φοβάται. Ο Χρήστος Αντωνόπουλος, επίκουρος καθηγητής και αναπληρωτής διευθυντής του ESDA LAB του Τμήματος ΗΜΜΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναφέρθηκε στους τρόπους πολύπλευρης υποστήριξης της νέας γενιάς αλλά και της παροχής ερεθισμάτων για να μεταμορφώσει τις ιδέες της σε προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ ο Σταύρος Αμοιράς, Strategic Planning & Development Director του Supporting Entity eMTCluster και ena Development Consultant έδωσε έμφαση στο market fit, το οποίο θα πρέπει να είναι ζητούμενο στο αποτέλεσμα της έρευνας σε ακαδημαϊκό επίπεδο. Ο Φωκίων Τζούρδας, General Manager του Κέντρου Ικανοτήτων I4byDesign επισήμανε τη σύμπραξη στην καινοτομία, καθώς μόνο έτσι η έρευνα και το επιχειρείν συνυπάρχουν και συνδημιουργούν.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης, παρουσιάστηκαν οι καλές πρακτικές «I4byDesign: Οδηγώντας τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό», «Seems: Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Βιομηχανική Παραγωγική Διαδικασία», «IsZEB: Ευφυΐα και Ενεργειακή Αποδοτικότητα στα Κτίρια: Πρότυπο IsZEB, Ψηφιακή Πλατφόρμα IsZEB Hub και Ερευνητικές Δράσεις», «ΕΚΙ: Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων Απαντά στις Ενεργειακές Προκλήσεις της Εποχής», «farmB Analytics: Closing the Loop Data-Decision - Action (Agrirobot) - Evaluation», «ESDA LAB DIH: Ένας Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με Έδρα την Πάτρα», «eMTcluster: Ένα πλήρες Οικοσύστημα Τεχνολογίας στη Διάθεση Κάθε Τύπου Επιχείρησης», «H – CAM: Η Τεχνολογία Της 3D Εκτύπωσης στην Παραγωγική Διαδικασία και την Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας», «FoodOxys: Η Spin off του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας - Δράσεις και Δυνατότητες στον Τομέα της Αγροδιατροφής», «Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Π.Θ.: Από την Υγεία στον Πολιτισμό με Όχημα την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Υπολογιστική Όραση», «Pytheia, One Goal: Να Γίνουν τα Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης στην Υγεία, Πιο Εύκολα, Φυσικά και Ασφαλή στην Αλληλεπίδραση», «BIOEMTECH: Σύγχρονες Υπολογιστικές Τεχνικές στον Τομέα της Υγείας για Προσωποποιημένη Ιατρική», «Bi.He.Lab: Digital Transformation in Neurodegenerative Diseases», «HDHC: Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» και «ΓΝΛ: Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών: Η Εφαρμογή του στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας». Στα “Local Robot Days powered by DIH2 Network: Ρομποτική και Λύσεις για τις Σύγχρονες Επιχειρήσεις” στην κρίσιμη ερώτηση για το αν τα robot απειλούν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους, το πάνελ που αποτελούνταν από τους Ανδρέα Καργάκο, Robotics Software Engineer ΕΚΕΤΑ/ITI, Co-Founder & CTO OZZIE Robotics, Δημήτριο Γιακουμή, Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Απόστολο Παπαγιάννη, Mechanical Engineer της I4byDesign και Γιώργο Βασιλειάδη, Chief Technology Officer της farmB, έφτασε στο συμπέρασμα πως τα robot είναι εδώ για να αναλάβουν τη βαρετή, επαναληπτική δουλειά ενώ το εργατικό δυναμικό θα ασχολείται με άλλες εργασίες, περισσότερο απαιτητικές.

Τη συνεδρία του Innovent Forum «Πώς οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας και οι Δημόσιοι Φορείς Συμβάλλουν στην Ανάπτυξη της Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας και της Τεχνολογίας;» χαιρέτησε ο δήμαρχος Λαρισαίων, Απόστολος Καλογιάννης και ο γενικός γραμματέας Έρευνας & Καινοτομίας, Αθανάσιος Κυριαζής. Ακολούθησε η ομιλία του Co-Founder & CEO της Aisthesis Medical - ενός πραγματικού success story, Γιάννη Γκουζιώνη, με τίτλο “Transforming Healthcare: From Idea to Impact with Entrepreneurial Innovation” και η ομιλία του διευθύνοντος συμβούλου της Elevate Greece ΑΕ, Μιχάλη Δρίτσα με θέμα τις τεχνολογικές startups του Elevate Greece όπου ανέφερε ότι η πληροφορία ήταν αυτό που έλειπε από την πολιτεία για να σχεδιάσει δράσεις για τις ελληνικές startups και τόνισε τη σημαντική εξέλιξη του ελληνικού startup οικοσυστήματος.

JOIST

Τη συζήτηση ”Ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα: Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και φορείς από τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας (EDIH)”, συντόνισε ο Τάσος Βασιλειάδης, Coordinator του εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub με τη συμμετοχή αντιπροσώπων από άλλους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας της Ελλάδας. Συμμετείχαν ο Δημήτρης Κατεχάκης, smartHEALTH, Επικεφαλής, Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας, που αναφέρθηκε στο όραμα των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας υπερτονίζοντας το γεγονός ότι στο ενδεχόμενο στήριξης από την Ελληνική πολιτεία η καινοτομία στη χώρα θα εκτοξευθεί. Ο Περικλής Τερλιξίδης του Smart Attica, Operating Officer, Attica Hub for the Economy of Data & Devices – ahedd, μίλησε για την αναγκαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στις Ελληνικές επιχειρήσεις για να γεφυρωθεί το χάσμα με την Ευρώπη, αναφέροντας τον προβληματισμό του ότι οι υπηρεσίες των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας είναι αρκετά περίπλοκες για να γίνουν εύληπτες από τους stakeholders. Ο Δημήτρης Μπαρδακίδης, DigiAgriFood EDIH, Quality & Risk Manager, έκανε αναφορά στον αγροδιατροφικό τομέα που, ναι μεν, η ψηφιακή μετάβαση μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις, αλλά δεν είναι πανάκεια για τα πολυεπίπεδα προβλήματα του κλάδου. Η Κλειώ Σγουροπούλου, Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, πήρε τη θέση του Γιάννη Κωτσή Γιανναράκη, Συντονιστή του Κόμβου Καινοτομίας GR digiGOV-innoHUB, που λόγω προσωπικού κωλύματος δεν μπόρεσε να συμμετάσχει, μίλησε για τα σημαντικά βήματα ψηφιοποίησης που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στις δημόσιες υπηρεσίες της χώρας, τα οποία θεωρούνταν δεδομένα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, και έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι η Ελλάδα παρέμεινε στην ίδια θέση στον Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI), μιας και οι υπόλοιπες χώρες κάνουν επίσης ψηφιακά άλματα. Τέλος, ο Φώτης Τσαμπούρης, SYNERGiNN EDIH, Project Manager στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε κυρίως στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπου και δραστηριοποιείται, η οποία αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κόμβο της χώρας, καθώς εκεί συμβαίνουν σημαντικές ανακατατάξεις και δημιουργούνται ευκαιρίες λόγω της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης.

JOIST

Η δεύτερη ημέρα του Innovent Forum 2023 ξεκίνησε με τη συζήτηση «Ευκαιρίες Χρηματοδότησης: Μαθαίνοντας από το Ευρωπαϊκό Περιβάλλον» που συντόνισε η Στέλλα Βαϊνά, Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη ΕΕΝ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, η οποία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της εξωτερικής χρηματοδότησης για την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Ο Γιώργος Τζαμτζής, Manager, Access to EU Funding & Incentives της EY, παρουσίασε αναλυτικά πόσο σημαντικό είναι να κατανοήσει κανείς τη λογική των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση τους. Στη συνέχεια, ο Βασίλης Σκυλογιάννης, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας μίλησε για όλα τα χρηματοδοτικά προϊόντα της Τράπεζας, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των επιχειρήσεων κάθε μορφής. Τη συζήτηση έκλεισε η Κατερίνα Παπαδούλη, Head of Unit, National Contact Points in Horizon Europe του Δικτύου ΠΡΑΞΗ με την παρουσίαση των ευκαιριών χρηματοδότησης της έρευνας και της καινοτομίας μέσω του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη αλλά και τις υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Τη συζήτηση του δεύτερου panel με τίτλο «Ο Ρόλος των Venture Capitals και η Ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των Startups» άνοιξε και συντόνισε ο Γιώργος Γεωργιάδης, Partner & Co-Founder της Whitebeam Ventures, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της επεκτασιμότητας των επιχειρηματικών μοντέλων που αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας. Ο Jesus Contreras, Regional Node Director South του EIT Digital δήλωσε χαρακτηριστικά ότι η χρηματοδότηση είναι το καύσιμο κάθε επιχείρησης και αναφέρθηκε στην εξειδίκευση του EIT Digital στο digital και deep tech αλλά και στην προστασία και την υποστήριξη που παρέχει στις επιχειρήσεις, για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη. Ο Λάμπρος Κούρτης, Chief Science Officer της Chronicles Health σημείωσε ότι η πανδημία έκανε τους επενδυτές πιο επιλεκτικούς, καθώς πλέον ό,τι επιλέγουν να επενδύσουν πρέπει να είναι καλύτερο από τον ανταγωνισμό και τόνισε ότι όταν σχεδιάζουμε ένα project πρέπει να σκεφτόμαστε τη θέση του στην αγορά, καθώς η έρευνα είναι ωφέλιμη μόνο όταν απευθύνεται στους ανθρώπους. Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δρίτσας, Διευθύνων Σύμβουλος της Elevate Greece ΑΕ τόνισε πως δεν πρέπει να εστιάζουμε μόνο στην έρευνα, καθώς για να βγει μια ιδέα στην αγορά με επιτυχία πρέπει να αναπτύξουμε τις κατάλληλες δεξιότητες ή να έρθουμε σε επαφή με τους κατάλληλους συνεργάτες. Η Yana Ovsiannykova, PhD Business Development Consultant & Investment Advisor υπογράμμισε ότι κάθε χρηματοδότηση δεν προορίζεται μόνο για την ιδέα, αλλά για ολόκληρη την ομάδα πίσω από αυτή που την υποστηρίζει. Τέλος, ο Δημήτρης Καλαβρός, Co-Founder του Found.ation, Co-Founder & Partner του Velocity Partners VC, επισήμανε ότι τα VCs αναπτύσσονται δυναμικά προσφέροντας μοναδικές προτάσεις πώλησης με πολλά πλεονεκτήματα.
H δεύτερη ημέρα ολοκληρώθηκε με το workshop «Από την Ιδέα έως την Επιτυχία: Δημιουργώ τη Δική μου Επιχείρηση» με τους Λάμπρο Κούρτη, Chief Scientific Officer της Chronicles Health, Μιχάλη Πουσπουρίκα, Project Manager του Thinc - Thrace Incubator και Αναστασία Ντράχα, PhD Candidate for Digital Biomarkers & Healthtech Entrepreneur, όπου παρουσιάστηκαν τρόποι ανακάλυψης νέων επιχειρηματικών ιδεών και καλές πρακτικές, ενώ ακολούθησε hands-on διαδικασία ανάπτυξης ιδεών από το κοινό για τη δημιουργία μιας startup.

Στο Innovent Forum συμμετείχαν ως εκθέτες το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Κέντρο Ικανοτήτων I4byDesign, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας EduΤech των Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, η spin-off FoodOxys, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ο Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας ESDA LAB, το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων ΕΚΙ, το eMT cluster, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το Ελληνικό Κέντρο Προσθετικής Κατασκευής H-CAM, η εταιρεία BIOEMTECH, ο Ελληνικός Συνεργατικός Σχηματισμός Ψηφιακής Υγείας HDHC, το Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας Bi.H.E.Lab, το IsZEB Cluster, ο Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας Health Hub, η startup SEEMS, η εταιρεία Horizon, η Τεχνική Ανάπτυξη Α.Τ.Ε.Β.Ε., το Ινστιτούτο Βιο-Οικονομίας και Αγρο-Τεχνολογίας iBO του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, η spin-off farmB, το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Απεικόνισης του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας iED, το Κέντρο Ικανοτήτων ΠΥΘeΙΑ, το ευρωπαϊκό έργο FF-IPM, το έργο CD-PMS, το έργο ΠΡΟΒΛΕΠΩ.

Στο πλαίσιο της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 100 B2B & B2G συναντήσεις δικτύωσης και συνεργασίας.

Η διήμερη έκθεση που αποτέλεσε πόλο έλξης εκατοντάδων επισκεπτών, λειτούργησε ως πλατφόρμα διασύνδεσης των επιχειρήσεων και των ερευνητικών οργανισμών, φέρνοντας στο προσκήνιο νέα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε καίριους τομείς της ελληνικής κοινωνίας του σήμερα.

Δημοφιλή