Από την Κρήτη ξεκινά πιλοτικά, ηλεκτρονικά η αντικατάσταση της άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά θα γίνεται η υποβολή των δικαιολογητικών, για πιο γρήγορη και πιο εύκολη διαδικασία.
Eurokinissi

Τέρμα στη γραφειοκρατία και στο πήγαινε-έλα στις κατά τόπους υπηρεσίες για την αντικατάσταση της άδειας οδήγησης, βάζει η εφαρμογή της διαδικασίας με ηλεκτρονικό τρόπο.
Πλέον, ηλεκτρονικά, μέσω του gov.gr, ο πολίτης θα καταθέτει την αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση εντύπου άδειας οδήγησης.
Μάλιστα, πιλοτικά, η εφαρμογή της υπηρεσίας ξεκινά στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης.
Ειδικότερα, οι πολίτες μπορούν, μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, να προβούν ψηφιακά σε αντικατάσταση άδειας οδήγησης με νέου τύπου, έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς ή έκδοση αντιγράφου άδειας οδήγησης λόγω κλοπής ή απώλειας.
Ο πολίτης εισέρχεται στην πλατφόρμα https://eservices-gdme.crete.gov.gr/. Η είσοδος και ταυτοποίηση στην υπηρεσία που αναζητά γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε λίγα λεπτά, με την επισύναψη φωτογραφίας και δείγματος της υπογραφής του πολίτη και την έκδοση και πληρωμή του κατάλληλου παράβολου.
Η ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την περαίωση της διαδικασίας, προκειμένου ο δικαιούχος να παραλάβει το νέο έντυπο αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου προσώπου με εξουσιοδότηση, πραγματοποιείται από την Περιφέρεια.
Πρόκειται για δράση που υλοποιείται ως αποτέλεσμα της προγραμματικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Απλούστευσης Διαδικασιών.
Το σύστημα φιλοξενείται στο G-Cloud της ΓΓΠΣΔΔ, ενώ η συνολική διαχείριση των απαραίτητων για τη διαδικασία παράβολων υλοποιείται μέσω του πληροφοριακού συστήματος «e-παράβολο» της ΓΓΠΣΔΔ.
Το συγκεκριμένο πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπεται να επεκταθεί στις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας και αποτελεί μέρος του συνολικού έργου της ψηφιοποίησης των διαδικασιών έκδοσης αδειών οδήγησης, που ξεκίνησε με την προσωρινή άδεια οδήγησης.

Popular in the Community