ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
14/02/2018 18:31 EET

Αρχίζει την Πέμπτη η διαπραγμάτευση του 7ετους ομολόγου

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 3.000.000 τεμαχίων Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, επταετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 3,375%, ISIN GR0118017657, εκδόσεως 15.02.2018 και ονομαστικής αξίας εκάστου 1.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018.

Yiannis Kourtoglou / Reuters