Δασικές πυρκαγιές Ιουλίου 2022: Επηρεάστηκαν πάνω από 130.000 στρέμματα σε ένα μήνα

Η έκταση, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, αντιστοιχεί στο 60% αυτών που έχουν επηρεαστεί από τις αρχές του έτους και ανέρχονται σε περίπου 215.000 στρέμματα.

Οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στη χώρα κατά τη διάρκεια του φετινού Ιουλίου έχουν επηρεάσει μια συνολική έκταση άνω των 130.000 στρεμμάτων.

Η έκταση που επηρεάστηκε τον Ιούλιο, περίπου 132.720 στρέμματα, αντιστοιχεί περίπου στο 60% των αθροιστικά καμένων εκτάσεων της χώρας μας από την 1η Ιανουαρίου 2022 (περίπου 215.000 στρέμματα).

Αναλυτικά, τον Ιούλιο (1η έως 31η Ιουλίου) όπως φαίνεται και στο βίντεο του meteo.gr οι πυρκαγιές έκαψαν περί τα 40.000 στρέμματα στη Δαδιά Έβρου, 27.800 στρέμματα στην Πεντέλη, 24.500 στρέμματα στη Λέσβο, 20.020 στρέμματα στις Μέλαμπες Κρήτης, 12.150 στρέμματα στην Ιτέα και 8.250 στρέμματα στις Πόρτες Πελοποννήσου.

Τα δεδομένα άντλησε και επεξεργάστηκε η πυρομετεωρολογική ομάδα FLAME του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) / meteo.gr από το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών (EFFIS) και την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.