ΤΟ BLOG
18/06/2020 09:21 EEST | Updated 18/06/2020 10:34 EEST

Δεύτερη ευκαιρία. Νέα προθεσμία υποβολής αίτησης για τις επιχειρήσεις - δικαιούχους της αποζημίωσης των 800 ευρώ

Ποιες είναι οι τέσσερις κατηγορίες που μπορούν να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «my business support».

golubovy via Getty Images

Μέχρι και την Παρασκευή 19/06/2020 δίνεται η δυνατότητα για υποβολή αίτησης στις επιχειρήσεις - δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800€ που δεν είχαν υποβάλει τη σχετική αίτηση έως και τις 28 Απριλίου 2020, σύμφωνα με τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση ΓΔΟΥ 132/2020.

Επίσης, ειδικά για τις επιχειρήσεις που στις 20/03/2020 εντάσσονταν σε μία από τις τέσσερις περιγραφόμενες γενικές κατηγορίες πληττόμενων δραστηριοτήτων, δίνεται η δυνατότητα να εισέλθουν εκ νέου στην πλατφόρμα «mybusinesssupport» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020 και να επιβεβαιώσουν, συμπληρώνοντας ειδικό σχετικό πεδίο, ότι ανήκουν σε μία από τις τέσσερις αυτές γενικές κατηγορίες πληττόμενων κλάδων. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες είναι οι παρακάτω:

  • Καταστήματα λιανικού εμπορίου που λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας όλων των καταστημάτων λιανικού εμπορίου τύπου «κατάστημα εντός καταστήματος» (shops-in a-shop), που βρίσκονται σε εκπτωτικά καταστήματα (outlet), εμπορικά κέντρα ή εκπτωτικά χωριά, εξαιρουμένων των σούπερ μάρκετ και των φαρμακείων, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ανεξάρτητη είσοδο για τους καταναλωτές.

  • Επιχειρήσεις έκδοσης πρωτογενούς (branded) ψηφιακού περιεχομένου, οι οποίες είναι εγγεγραμένες στο Μητρώο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Μέσων Ενημέρωσης (Μητρώο Online Media) που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημερωσης κατά την έκδοση της παρούσας ή υποβάλουν σχετική αίτηση εγγραφής και ενταχθούν σε αυτό κατόπιν έγκρισης της αρμόδιας επιτροπής της ΓΓΕΕ.

  • Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε είδους που λειτουργούν εντός ξενοδοχειακών μονάδων και ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, όπως και εντός των αερολιμένων της επικράτειας.

  • Καταστήματα λιανικής πώλησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης προπληρωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και της επισκευής και αντικατάστασης τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού χρηστών.

Τέλος, ειδικά για τις συμπλοιοκτησίες και τις κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα με εξαίρεση τις κοινωνίες κληρονόμων εταίρων Ε.Π.Ε., η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα «mybusinesssupport» μέχρι και την 19η Ιουνίου 2020.