Δεν θέλει νέο «πράσινο φόρο» ο τουριστικός κλάδος

Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης για νέο «πράσινο τέλος» βρίσκεται αντιμέτωπους ξενοδόχους και τουριστικούς πράκτορες.
Dimensions via Getty Images

Ο φόρος διαμονής είχε έρθει επί μνημονίων ως ένας φόρος που πληρωνόταν από τους πελάτες κατά την αποχώρησή τους από το ξενοδοχείο, με τα έσοδα να συμβάλλουν στα δημοσιονομικά του κράτους.

Αυτός ο έκτακτος φόρος τελικά φαίνεται ότι όχι μόνο έγινε μόνιμος, αλλά η κυβέρνηση θέλει να τον ενισχύσει, να τον αυξήσει, δίνοντάς του τον χαρακτηρισμό «πράσινο τέλος», με τα χρήματα να πηγαίνουν σε ένα ειδικό ταμείο αντιμετώπισης των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

Αυτή εξαγγελία της κυβέρνησης βρίσκει αντίθετο τον τουριστικό κλάδο. Κι ενώ πρώτοι οι τουριστικοί πράκτορες σηκώνουν το… γάντι και από κοντά οι ξενοδόχοι, ο ΣΕΤΕ, ως επίσημος εταίρος της κυβέρνησης δεν έχει μιλήσει ακόμα.

Η Ομοσπονδία FedHATTA, μέσω του προέδρους της Λύσανδρου Τσιλίδη, επισημαίνει ότι: «το πράσινο τέλος θα επηρεάσει σαφώς τον ελληνικό εισερχόμενο τουρισμό, δεδομένου ότι ανεβάζει σημαντικά το συνολικό ποσό του φόρου διαμονής που θα καλείται να καταβάλει ανά διαμονή μία οικογένεια τουριστών.»
Η πρόταση της FedHATTA είναι να επανασχεδιαστεί ο τρόπος είσπραξης του συγκεκριμένου τέλους χωρίς να επιβαρύνονται οι επισκέπτες της χώρας μας, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν κίνδυνοι από την εφαρμογή της συγκεκριμένης εξαγγελίας στο πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομίας μας που είναι ο τουρισμός.

«Η συγκεκριμένη εξαγγελία, εάν προχωρήσει, μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, καθώς είναι πολύ πιθανό να υπάρξει μετατόπιση τουριστικών ροών προς άλλους προορισμούς από αυτόν και μόνο το λόγο. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα και στη λειτουργία της αγοράς του οργανωμένου τουρισμού, καθώς οι τιμές στα οργανωμένα ταξίδια έχουν ήδη ανακοινωθεί και οι συμβάσεις με τους ταξιδιώτες για το 2024 έχουν υπογραφεί, σύμφωνα δε με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (Π.Δ. 7/2018), οι tour operators δεν έχουν δικαίωμα να προβούν σε αλλαγές, επιβαρύνοντάς τους με ad hoc νέες αυξήσεις.

Θεωρούμε ότι είναι ορθότερο, κάθε φόρος ή τέλος που επιβάλλεται για οποιονδήποτε λόγο στην Ελλάδα, να καταβάλλεται αποκλειστικά από ελληνικές επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στη χώρα μας σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.

Δεν είναι κομψό να απαιτούμε από τους ξένους επισκέπτες να επιδοτούν έργα που θα ωφελήσουν αποκλειστικά τη χώρα μας», ανέφερε ο Λύσανδρος Τσιλίδης.