Διαταγή αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.: Πολλοί οι αστυνομικοί… γραφείου

Τι αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο.
EUROKINISSI

Να αδειάσουν τα Επιτελεία από το πλεονάζον προσωπικό και να ενισχυθούν οι μάχιμες υπηρεσίες, ζητά με έγγραφο του προς όλες τις Αστυνομικές Διευθύνσεις της χώρας ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγος Μιχάλης Καραμαλάκης.

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο, που δημοσιεύει η HuffPost, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι στα Επιτελεία αρκετών Διευθύνσεων έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να υπάρχει πλεονάζον προσωπικό, αρκετά πάνω μάλιστα από τις οργανικές θέσεις που έχουν προβλεφθεί.

Μάλιστα, o κ. Καραμαλάκης ζητά να γίνει καταγραφή και να αποσταλούν στον ίδιο τα στοιχεία οργανικής, υπάρχουσας και παρούσας δύναμης των Επιτελείων, καθώς επίσης και ονομαστικές καταστάσεις με στοιχεία προσωπικού και τα καθήκοντα που επιτελεί.

Αναλυτικά το περιεχόμενο της διαταγής:

«Ο αριθμός του προσωπικού στα Επιτελεία υπερβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις τις κατανεμηθείσες σ’ αυτά οργανικές θέσεις. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά την ομαλή λειτουργία, την απόδοση και την εν γένει εικόνα των Υπηρεσιών, προκαλεί δυσμενή σχόλια και λειτουργεί ανασταλτικά στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικής και αποτελεσματικότητας του Σώματος και κατ’ επέκταση για την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας και εξυπηρέτησης των πολιτών.

Κατόπιν των ως άνω διαπιστώσεων και προς το σκοπό εξάλειψης του αρνητικού φαινομένου υπερστελέχωσης των επιτελικών-διοικητικών δομών του Σώματος έναντι των «μάχιμων»-επιχειρησιακών Υπηρεσιών, παρακαλούμε όπως ενόψει και των επικείμενων μεταθέσεων προβείτε άμεσα, κατά λόγο αρμοδιότητας, στον εξορθολογισμό του αριθμού του έμψυχου δυναμικού των Επιτελείων σας, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κατανεμημένων σ’ αυτά οργανικών θέσεων, τις πραγματικές υπηρεσιακές ανάγκες όχι μόνο των Επιτελείων αλλά πρωτίστως των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας σας που επιτελούν επιχειρησιακό έργο».

Δημοφιλή