Διευρύνεται το δίκτυο πρότυπων και πειραματικών σχολείων

Κατόπιν της έκδοσης σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας.
.
.
Eurokinissi

Άρχισε η διαδικασία για τον χαρακτηρισμό περαιτέρω δημοσίων σχολείων ως πρότυπων ή πειραματικών, μετά την έκδοση και σχετικής πρόσκλησης του υπουργείου Παιδείας.

«Προχωρούμε δυναμικά στην επέκταση του δικτύου των πρότυπων και πειραματικών σχολείων της χώρας», δήλωσε σχετικά η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

«Στόχος και άλλα σχολεία, από άκρη σε άκρη σε όλη την Ελλάδα, να ενταχθούν στο δίκτυο των εργαστηρίων εθνικών διαστάσεων, που σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες, διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές μεθόδους, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας του παρεχόμενου έργου και τη διάχυση των καλών του πρακτικών σε όλα τα σχολεία της χώρας», ανέφερε.

Ήδη, τα πρότυπα σχολεία, από τέσσερα στην Αθήνα και ένα στα Ιωάννινα, έχουν επεκταθεί σε 28 σε όλη την Ελλάδα, ενώ έχει προβλεφθεί και η δημιουργία πρότυπων ΕΠΑΛ, και παράλληλα λειτουργούν 34 πειραματικά σχολεία.

Η περαιτέρω διεύρυνση των πρότυπων και πειραματικών σχολείων, δίνει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε δημόσιο σχολείο να υποβάλλει αίτηση για τη μετατροπή του σε πρότυπο ή πειραματικό. Στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι τα σχολεία αυτά να συμβάλλουν στη διάχυση βέλτιστων εκπαιδευτικών μεθόδων, πρακτικών και εργαλείων σε ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα.

Προτεραιότητα έχει δοθεί από πλευράς υπουργείου στη λειτουργία πρότυπων και πειραματικών σχολικών μονάδων στη Θεσσαλία, την Πελοπόννησο, τα Ιόνια Νησιά και τη Στερεά Ελλάδα, που στερούνται, σήμερα, τέτοιων εκπαιδευτικών δομών, και αφετέρου η αύξηση και υποστήριξη των σχολείων ανά βαθμίδα σε εκείνες τις περιφέρειες όπου ήδη υφίστανται.

Τα κριτήρια, που συνεκτιμώνται, για την αξιολόγηση των δημόσιων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τον χαρακτηρισμό τους ως πρότυπα ή πειραματικά είναι τα ακόλουθα:

α) τα προσόντα και η επάρκεια (οργανικότητα, αριθμός μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού με οργανική θέση κ.ά.) του εκπαιδευτικού προσωπικού,

β) η συμμετοχή ή διάκριση της σχολικής μονάδας ή ομάδας μαθητών σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές και νέες δράσεις, δημιουργικές πρωτοβουλίες, πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς,

γ) η εμπειρία του σχολείου στο πεδίο της πρακτικής άσκησης φοιτητών,

δ) η διοργάνωση ή συμμετοχή σε δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με Α.Ε.Ι.,

ε) η διοργάνωση δράσεων επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών,

στ) η λειτουργία μαθητικών ομίλων, η υλοποίηση καινοτόμων σχολικών δραστηριοτήτων όπως περιβαλλοντικά, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα αγωγής υγείας,

ζ) Οι απολογιστικές εκθέσεις και οι εκθέσεις εξωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας των δύο τελευταίων ετών. Εφόσον δεν υπάρχουν, εκτιμάται τυχόν εμπειρία του σχολείου σχετικά με την εκπόνηση σχεδίων αποτίμησης/αξιολόγησης και ανάπτυξης του εκπαιδευτικού έργου, όπως αυτή αποδεικνύεται, ιδίως, από την συμμετοχή της σχολικής μονάδας σε τυχόν προγράμματα αυτοαξιολόγησης σχολικών μονάδων ή άλλο σχετικό δημοσιευμένο υλικό.

η) το μέγεθος της σχολικής μονάδας,

θ) η τοποθεσία της σχολικής μονάδας.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τρίτη 23 Μαρτίου (ώρα 15:00), ενώ τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της πλήρωσης των κριτηρίων αξιολόγησης και τα οποία δηλώνονται στην έκθεση/φόρμα κατά την υποβολή της αίτησης χαρακτηρισμού, θα πρέπει να υποβληθούν, από τις 24 Μαρτίου μέχρι και τις 21 Απριλίου 2021.

(με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Δημοφιλή