Δίνονται 119 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση έξι Ερευνητικών Κέντρων

Σημαντική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Στα 119 εκατ. ευρώ ανέρχεται η ενίσχυση 6 Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, μέσω προγραμματικών συμβάσεων που υπέγραψαν το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και το Υπουργείο Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Τις συμβάσεις υπέγραψαν ο αρμόδιος υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταΐκούρας και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Christian Kettel Thomsen.

Οι προγραμματικές συμβάσεις προβλέπουν τη στήριξη του επενδυτικού προγράμματος με τη μορφή 25ετούς χαμηλότοκου δανείου, καλύπτοντας το 50% της επένδυσης, ενώ το υπόλοιπο ποσό για την αναβάθμιση και επέκταση των Ερευνητικών Κέντρων θα διατεθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία περιλαμβάνει την υποστήριξη της κατασκευής πολλαπλών ερευνητικών υποδομών, την αναβάθμιση και επέκταση υφιστάμενων εγκαταστάσεων, καθώς και την προμήθεια υπερσύγχρονου τεχνολογικού, εργαστηριακού και επιστημονικού εξοπλισμού.

Τα 6 Ερευνητικά Κέντρα που θα επωφεληθούν από την συγκεκριμένη δράση είναι τα εξής:

- Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
- Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
- Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ)
- Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά»
- Ίδρυμα Βιοϊατρικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ)

Παράλληλα με την αναβάθμιση των υποδομών αυτών των Ερευνητικών Κέντρων, το επενδυτικό πρόγραμμα της ΕΤΕπ αναμένεται να αποφέρει νέες - περισσότερες από 700 - ποιοτικές θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, εκ των οποίων οι 525 απευθύνονται σε ερευνητικό δυναμικό υψηλής κατάρτισης.

Το γεγονός αυτό υπολογίζεται να συνεισφέρει και στην αντιστροφή του brain drain, καθώς νέοι ταλαντούχοι Έλληνες επιστήμονες που είχαν αναζητήσει επαγγελματικές ευκαιρίες στο εξωτερικό, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να διεξάγουν υψηλού επιπέδου έρευνα στην χώρα τους, σε υπερσύγχρονες υποδομές με προδιαγραφές αντίστοιχες με αυτές του εξωτερικού.

Η εν λόγω σύμβαση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων και του Υπουργείου Οικονομικών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σφραγίζει την προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η ενίσχυση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος», του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στο παρελθόν, καθώς και η συνεισφορά για την ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), μεταξύ άλλων δράσεων.

«Η σύμβαση με την ΕΤΕπ αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την δυναμική των ελληνικών Ερευνητικών Κέντρων, να αναπτύξει τον χώρο έρευνας και καινοτομίας προς όφελος της ελληνικής ερευνητικής/επιστημονικής κοινότητας και να έχει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και οικονομία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη επένδυση που έγινε ποτέ σε ερευνητικές υποδομές στην Ελλάδα», ανέφερε ο Χρίστος Δήμας.

Δημοφιλή