Δωμάτια απομόνωσης για καραντίνα σε κάθε ξενοδοχείο

Κοινή Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τις προδιαγραφές.

Εκτός από τα ξενοδοχεία καραντίνας, για όσους έρχονται στην Ελλάδα από το εξωτερικό, δημιουργούνται και δωμάτια απομόνωσης στα ξενοδοχεία, ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομίας Υγείας και Τουρισμού, για περιπτώσεις φιλοξενίας επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19, των οποίων η κλινική κατάσταση δεν απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ισχύουν η διάταξη αυτή, έως ότου οριστεί στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, κατάλυμα για την προσωρινή διαμονή φυσικών προσώπων για την αντιμετώπιση του κινδύνου μετάδοσης του COVID-19.

Ετσι, λοιπόν, ορίζεται ότι για καταλύματα έως 10 δωματίων απαιτείται η ύπαρξη 1 δωματίου καραντίνας και για έως 50 δωμάτια 2 δωμάτια καραντίνας, ενώ για άνω των 50 απαιτείται αριθμός δωματίων καραντίνας ίσος με το 3% της συνολικής δυναμικότητας των δωματίων του καταλύματος.

Δημοφιλή