Το νέο μας όνομα αποτυπώνει καλύτερα το σύνολο των έργων καθαρής ενέργειας που αναπτύσσουμε, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας με την ABO.
.
.
ABO Energy

Αλλάζουμε το όνομά μας. Γιατί όμως;

Το νέο μας όνομα αποτυπώνει καλύτερα το σύνολο των έργων καθαρής ενέργειας που αναπτύσσουμε, αναδεικνύοντας την αξία της συνεργασίας με την ABO.

Περισσότερο από αιολικά: Ξεκινήσαμε με την αιολική ενέργεια, στη συνέχεια προσθέσαμε την ηλιακή ενέργεια και τις μπαταρίες και τώρα αναπτύσσουμε και έργα υδρογόνου. Το όνομα ABO Wind δεν περιγράφει πλέον πλήρως τις δραστηριότητές μας. Τόσο για τους επιχειρηματικούς μας εταίρους όσο και για τους εργαζομένους μας, η δραστηριοποίησή μας σε έργα διάφορων μορφών ΑΠΕ αποτελεί πλεονέκτημα και αυτό θέλουμε να το ενισχύσουμε.

Περισσότερη πράσινη ενέργεια: Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει επίσης το όραμά μας για ένα μέλλον στο οποίο ο όρος «ενέργεια» θα συνδέεται μόνο με Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Τα 22 GW έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αποθήκευσης που βρίσκονται σε εξέλιξη, μαζί με 20 GW έργων υδρογόνου θα εξασφαλίσουν τη θέση μας σε αυτό το μέλλον.

.
.
ABO Energy

Δραστηριοποίηση σε περισσότερες χώρες: Τα πέντε πρώτα χρόνια της λειτουργίας της, η ABO Wind δραστηριοποιήθηκε μόνο στη Γερμανία. Σήμερα έχουμε γραφεία σε 16 χώρες σε όλο τον κόσμο. Χρειαζόμαστε ένα όνομα κατανοητό σε παγκόσμιο επίπεδο. Στα γαλλικά και τα ισπανικά, για παράδειγμα, η ρίζα της λέξης “Wind” (éolien, eólica) είναι διαφορετική, ενώ η ρίζα της λέξης ”ενέργεια” είναι παρόμοια στις περισσότερες γλώσσες.

Ένα νέο όνομα και ένας αξιόπιστος συνεργάτης για μια καταξιωμένη εταιρεία: Αν και αλλάζουμε το όνομά μας, οι βασικές μας αξίες δεν αλλάζουν. Η ηθική ευθύνη, η οικονομική σύνεση και ο προσεκτικός σχεδιασμός παραμένουν ο πυρήνας της ABO Energy. Εργαζόμαστε όχι μόνο για την επιτυχία της εταιρείας μας, αλλά επιπλέον, προσπαθούμε να λειτουργούμε δίκαια και ευνοϊκά για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να δημιουργούμε κοινές αξίες και να συμβάλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στην προστασία του κλίματος παγκοσμίως.

.
.
ABO Energy

Η βιώσιμη ανάπτυξη μας κάνει ισχυρούς: Η ABO Wind ποτέ δεν επικεντρώθηκε στη βραχυπρόθεσμη επιτυχία, αλλά στη βιωσιμότητα. Η ποιότητα των έργων και η ικανότητα των εργαζομένων αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της επιτυχίας της εταιρείας. Εργαζόμαστε σε εξαιρετικά νέα έργα, ενώ παράλληλα προσεγγίζουμε νέες διαστάσεις όσον αφορά το μέγεθος του έργου και την τεχνολογία.

Προσγειωμένο προφίλ υπό την καθοδήγηση των ιδρυτών: Η ABO Wind AG εξελίσσεται σε ABO Energy KGaA. Αυτή η νέα νομική μορφή θα βοηθήσει τους ιδρυτές της εταιρείας μας να διατηρήσουν σημαντική επιρροή ως βασικοί εταίροι. Τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχουν μεγάλους χρόνους ωρίμανσης, γεγονός που ταιριάζει απόλυτα με το επιχειρηματικό μοντέλο των ιδρυτών μας.

.
.
ABO Energy

Πότε θα ισχύσει το νέο όνομα ABO Energy; Η μητρική εταιρεία ABO Wind AG βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας όλων των απαραίτητων διατυπώσεων για την επίσημη καταχώριση της νέας επωνυμίας και της νέας νομικής μορφής. Ορισμένες από τις θυγατρικές μας εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της Ισπανίας και της Αργεντινής, έχουν ήδη αλλάξει την επωνυμία τους από τον Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2024. Αναμένεται ότι ο όμιλος, θα έχει ολοκληρώσει επίσημα την αλλαγή της επωνυμίας σε ABO Energy μέχρι τον Ιούνιο του 2024.

Ο Παπαλάμπρου Σπύρος, επικεφαλής της ελληνικής θυγατρικής σημειώνει: Από την 1η Μαΐου 2024, η ABO Wind στην Ελλάδα έχει νέο όνομα και νέα ταυτότητα. Η εταιρεία μας, από ABO Wind Hellas, μετονομάζεται πλέον σε ABO Energy Hellas. Με πολλά επιτυχημένα χρόνια πίσω μας υπό την προηγούμενη επωνυμία, η νέα μας ονομασία αντικατοπτρίζει καλύτερα τις τεχνολογίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, καθώς και το ευρύ φάσμα των δεξιοτήτων και της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε σήμερα.

Δημοφιλή