Η αυξανόμενη σχέση της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο

Οικονομία, πολιτική, ενέργεια, πολιτισμός, μεταναστευτικό.
via Associated Press

Η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες έχουν διαχρονικά φιλικές σχέσεις. Ιστορικά, η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες είχαν πολιτιστικούς, οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς οι οποίοι αυξάνονται με τον χρόνο σε περιόδους ειρήνης αλλά και περιφερειακών εντάσεων με τρίτες χώρες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετές εξελίξεις στη σχέση της Ελλάδας με τις αραβικές χώρες. Μία από αυτές ήταν η βελτίωση των οικονομικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών. Η Ελλάδα και οι αραβικές χώρες έχουν αναπτύξει εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις, με την Ελλάδα να εξάγει αγαθά όπως αγροτικά προϊόντα και φαρμακευτικά προϊόντα σε αραβικές χώρες και τις αραβικές χώρες να επενδύουν στον ελληνικό τουρισμό και στον τομέα των ακινήτων.

Επίσης σημαντική ήταν η περαιτέρω βελτίωση των πολιτικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών. Η Ελλάδα εργάζεται για να ενισχύσει τους δεσμούς της με τις αραβικές χώρες, τόσο σε επίπεδο κυβέρνησης με κυβέρνηση όσο και σε επίπεδο λαού με λαό. Η ελληνική κυβέρνηση καταβάλλει διπλωματικές προσπάθειες για τη βελτίωση των σχέσεων με τις αραβικές χώρες και έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές επισκέψεις υψηλού επιπέδου μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών τα τελευταία χρόνια.

Άλλος σημαντικός τομέας είναι η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και αραβικών χωρών, η Ελλάδα εργάζεται για τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών και στρέφεται προς τις αραβικές χώρες ως πιθανούς εταίρους από αυτή την άποψη. Αυτό οδήγησε σε μια σειρά συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών για ενεργειακή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής αγωγών και της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Στρατηγικό πεδίο διαπραγμάτευσης και βαρόμετρο για τις σχέσεις της Ελλάδας με τον αραβικό κόσμο είναι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στο Παλαιστινιακό, η αστάθεια στην Συρία, τον Λίβανο και την Υεμένη με την Ελλάδα και μερικές αραβικές χώρες να αναζητούν κοινή βάση συζήτησης σε μια σειρά ζητημάτων. Ζητούμενο αποτελεί ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στο Παλαιστινιακό ζήτημα ώστε να αποκατασταθεί η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου και να αποκτήσουν οι Παλαιστίνιοι ανεξάρτητο κράτος επί τη βάσει της Λύσης των Δύο Κρατών.

Περισσότερο ίσως από όλα τα ζητήματα το μεταναστευτικό αποτελεί σημείο ζεύξης των ενδιαφερόντων μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών. Μέσω της μετανάστευσης τις τελευταίες δεκαετίες δεκάδες χιλιάδες αραβόφωνων από την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο, την Συρία κι άλλες χώρες έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα βρίσκοντας φίλιο κι ασφαλές έδαφος για να φτιάξουν την ζωή τους μακριά από τον πόλεμο, την ξένη κατοχή και την οικονομική ύφεση που μαστίζει μερικές από τις αραβικές χώρες. Η παρουσία ακριβώς αυτών των αραβοφώνων πολιτών της Ελλάδας αποτελεί και πεδίο πολιτιστικού διαλόγου και ισχυρή παρακαταθήκη συνεργασίας εντός της ελληνικής κοινωνίας καθώς και μεταξύ της Ελλάδας και των αραβικών χωρών.

***

Δρ. Ευάγγελος Βενέτης

Ειδικός σε θέματα Ισλάμ και Μέσης Ανατολής

Δημοφιλή