Η Attica Group εξαγόρασε την ΑΝΕΚ και κατέβαλε 80 εκατ. ευρώ στους πιστωτές

Ο όμιλος θα απορροφήσει την ΑΝΕΚ μέσω συγχώνευσης και δημιουργεί υγιείς βάσεις για το μέλλον της εταιρείας
Φωτογραφία αρχείου
Φωτογραφία αρχείου
Eurokinissi

Κυρίαρχη δύναμη στις θαλάσσιες μεταφορές στην Ελλάδα, πρόκειται να γίνει η Attica Group, η οποία κατέχοντας τις Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways, αποτελεί ήδη μεγάλο «παίκτη» στην ακτοπλοϊα.

Η Attica Group, η οποία ήδη είχε συνεργασία με την ΑΝΕΚ LINES, μέσω της Superfast Ferries στις γραμμές εξωτερικού (Ιταλία), προχώρησε στην εξαγορά της ΑΝΕΚ.

Η εταιρεία αφού ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι ήρθε σε συμφωνία με τους μεγαλύτερους πιστωτές της ΑΝΕΚ («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ASTIR NPL FINANCE 2020-1 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I»), αλλά και με μετόχους που εκπροσωπούν ποσοστό 57,70% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου («ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.», «ATTICA BANK», «CROSS OCEAN AGG COMPANY I» και «VΑRΜΙΝ Α.Ε.Β.Ε.») της «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» («ΑΝΕΚ»), προχωρά στις εξής κινήσεις:

- στη συγχώνευση με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από τη ATTICA με σχέση ανταλλαγής 1 κοινή ή προνομιούχο μετοχή της ΑΝΕΚ προς 0,1217 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της ATTICA και

- στην καταβολή του ποσού των 80.000.000 ευρώ προς πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του δανεισμού της ΑΝΕΚ προς τους ανωτέρω πιστωτές (ανεξόφλητο κεφάλαιο ύψους 236.419.251,23 ευρώ πλέον του συνόλου ανεξόφλητων τόκων ως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής) από το ενοποιημένο σχήμα που θα προκύψει κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης.

Η συμφωνία απεστάλη χθες (20.9.2022) από τους νομικούς συμβούλους προς υπογραφή από τους εκπροσώπους των συμβαλλόμενων μερών.

Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών θα συγκληθούν σύμφωνα με το νόμο και τα καταστατικά τους, για να αποφασίσουν σχετικά με την έναρξη και τις επιμέρους παραμέτρους της διαδικασίας συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής θα συζητηθεί εν συνεχεία στα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών και θα επιβεβαιωθεί με έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα για το δίκαιο και εύλογο. Η συγχώνευση θα τεθεί προς έγκριση από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων των δύο εταιρειών.

Η συναλλαγή υπόκειται πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιρειών στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενης έγκρισης ή άδειας).

Η ATTICA εκτιμά ότι η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιριών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα.

Η παρούσα Ανακοίνωση αποτελεί ταυτόχρονα και απάντηση στην από 20.9.2022 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με αφορμή σχετικό δημοσίευμα ιδίας ημερομηνίας στον έντυπο τύπο.