Η ΕΕ ποινικοποιεί αναγκαστικούς γάμους, παράνομη υιοθεσία,εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας

Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο πλαίσιο της αναθεώρησης των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων.
via Associated Press

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε σήμερα την αναθεώρηση των κανόνων για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των θυμάτων της, συμπεριλαμβάνοντας στον κατάλογο των ποινικών αδικημάτων στην ΕΕ τον αναγκαστικό γάμο, την παράνομη υιοθεσία και την εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας. .

Οι ευρωβουλευτές υπερψήφισαν (563 υπέρ, 7 κατά και 17 αποχές) τον νέο κανονισμό που επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ισχυόντων μέτρων για την καταπολέμηση και την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων και την καλύτερη στήριξη των θυμάτων της.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του το Ευρωκοινοβούλιο «προκειμένου να διευρυνθούν οι δράσεις της ΕΕ κατά της εμπορίας ανθρώπων πέραν της εργασιακής και σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η νέα νομοθεσία ποινικοποιεί επίσης τους αναγκαστικούς γάμους, την παράνομη υιοθεσία και την εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας σε επίπεδο ΕΕ».

Επίσης:

ενισχύεται ο συντονισμός μεταξύ των αρχών καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και των αρχών ασύλου, ούτως ώστε τα θύματα εμπορίας ανθρώπων που χρήζουν επίσης διεθνούς προστασίας να λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και προστασία και να γίνεται σεβαστό το δικαίωμά τους στο άσυλο

ποινικοποιείται η χρήση υπηρεσιών που παρέχονται από θύμα εμπορίας, όταν ο χρήστης γνωρίζει ότι το θύμα αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης, προκειμένου να μειωθεί η ζήτηση της εκμετάλλευσης

θεσπίζονται ποινές για τις εταιρείες που έχουν καταδικαστεί για εμπορία ανθρώπων, π.χ. αποκλεισμός από δημόσιους διαγωνισμούς και από δημόσιες ενισχύσεις ή επιδοτήσεις

διασφαλίζεται ότι οι εισαγγελείς θα μπορούν να επιλέξουν να μην ασκήσουν δίωξη στα θύματα για εγκληματικές πράξεις που εξαναγκάστηκαν να διαπράξουν, αλλά και ότι τα θύματα λαμβάνουν στήριξη ανεξάρτητα από το αν συνεργάζονται με τις έρευνες ή όχι

παρέχεται στήριξη στα θύματα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε καταφύγια και σε ασφαλή στέγαση, με ιδιαίτερη έμφαση στις πιο ευάλωτες ομάδες

προστατεύονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και παρέχεται κατάλληλη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού κηδεμόνων ή εκπροσώπων, σε ασυνόδευτα παιδιά

επιτρέπεται στους δικαστές να θεωρούν τη μη συναινετική διάδοση σεξουαλικών εικόνων ή βίντεο ως επιβαρυντική περίσταση όταν αποφασίζουν για τις ποινές των δραστών.

Η συνεισηγήτρια Εουτζένια Ροντρίγκες Πάλοπ (Αριστερά, Ισπανία) δήλωσε: «Δώδεκα χρόνια μετά την έγκριση της οδηγίας, οι ευρωβουλευτές χρειάστηκε να αναθεωρήσουν τους κανόνες της ΕΕ, καθώς η εμπορία ανθρώπων έχει γίνει πιο περίπλοκη και οι πόροι που έχουμε στη διάθεσή μας παραμένουν υποτυπώδεις. Πρέπει να είμαστε σε θέση να βρίσκουμε τα θύματα νωρίς, να τα προστατεύουμε και να τα στηρίζουμε. Η εμπορία ανθρώπων είναι βασανιστήριο. Οι δράστες πρέπει να πληρώνουν για όσα έχουν κάνει και στα θύματα πρέπει να παρέχεται αποζημίωση για τον πόνο τους και να αποκαθίσταται η ζωή τους.»

Η συνεισηγήτρια Μάλιν Μπιόρκ (Αριστερά, Σουηδία) δήλωσε: «Πετύχαμε σημαντική πρόοδο κατά τη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων. Νέες μορφές εκμετάλλευσης θα ποινικοποιηθούν και τα δικαιώματα των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, θα βελτιωθούν. Καταπολεμάμε επίσης τη ζήτηση με διατάξεις για τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Θέσαμε την αλλαγή σε κίνηση και τώρα τα κράτη μέλη πρέπει να αξιοποιήσουν στο έπακρο αυτή την οδηγία ώστε να διασφαλίσουν ότι γυναίκες και κορίτσια δεν αγοράζονται και δεν πωλούνται στην Ευρώπη.»

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο πρέπει επίσης να εγκρίνει επισήμως τη συμφωνία. Η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ είκοσι ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και τα κράτη μέλη έχουν στη διάθεσή τους δύο χρόνια για να εφαρμόσουν τις διατάξεις της.

Με την έγκρισή της, το Κοινοβούλιο ανταποκρίνεται στα αιτήματα των πολιτών που διατυπώθηκαν στην Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, ιδίως στις προτάσεις 24(6) για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων σε συνεργασία με τρίτες χώρες, 42(2) σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων στα εξωτερικά σύνορα και 43(1) για την ασφάλεια των μεταναστών.

Δημοφιλή