ΔΙΕΘΝΕΣ
11/02/2021 11:41 EET | Updated 11/02/2021 11:42 EET

Η εμπιστοσύνη στα εμβόλια για την Covid-19 μεγαλώνει αλλά και πάλι δεν είναι αρκετή

Πόσοι το "εμπιστεύονται" και πόσοι λένε πως τελικά θα το κάνουν. Έρευνα των Imperial College και YouGov σε 15 χώρες.

ASSOCIATED PRESS

Όλο και θετικότερη είναι η στάση των πολιτών απέναντι στα εμβόλια για την Covid-19 σύμφωνα με έρευνα των YouGov και του Imperial College του Λονδίνου αν και όπως επισημαίνεται, φαίνεται πως υπάρχούν ακόμη δεύτερες σκέψεις, ανησυχίες και δισταγμοί σε μεγάλη μερίδα των πολιτών, που σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια των εμβολίων. Και φυσικά όσο αυτές παραμένουν συνιστούν εμπόδιο στην επίτευξη του στόχου, που είναι να έχουμε ένα υψηλό ποσοστό εμβολιασμένων πολιτών, προς επίτευξη ανοσία της αγέλης που θα κρίνει φυσικά και την εξέλιξη της πανδημίας. 

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 13.500 ατόμων σε 15 χώρες και συγκεκριμένα σε: Αυστραλία, Καναδά, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία, Ολλανδία, Νορβηγία, Σιγκαπούρη, Νότια Κορέα, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο τη περίοδο Νοέμβριος 2020 έως μέσα Ιανουαρίου 2021.  

Διαβάστε εδώ όλη την έρευνα σε μορφή PDF.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας: 

1. Περισσότεροι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν εμβόλιο. Από τα μέσα Ιανουαρίου, το 54% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι θα έκαναν έναν εμβόλιο για την COVID-19 εάν  ήταν διαθέσιμο σε αυτούς την εβδομάδα της έρευνας. Σε 11 από τις 15 χώρες το ποσοστό των ερωτηθέντων που απαντούν καταφατικά, με ξεκάθαρο τρόπο, αυξήθηκε από το Νοέμβριο του 2020 με εξαίρεσε σε Αυστραλία,  Ιαπωνία,  Νότια Κορέα και Σιγκαπούρη. 

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

2. Καταγράφεται μικρότερη ανησυχία για τις πιθανές παρενέργειες του εμβολίου. Από τα μέσα Ιανουαρίου, το 47% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ανησυχούν για τις πιθανές παρενέργειες ενός εμβολίου για την COVID-19. Από το Νοέμβριο όμως του 2020, το ποσοστό των ερωτηθέντων που δηλώνουν με απόλυτο τρόπο πως ανησυχούν για πιθανές παρενέργειες έχει μειωθεί σε 9 από τις 15 χώρες και παρέμεινε σχετικά σταθερό σε 5 χώρες. Αυξήθηκε μόνο στη Σιγκαπούρη.

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

3. Η ανησυχία των πολιτών για την πιθανότητα να μολυνθούν από κορονοϊό δεν παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές. Από τα μέσα Ιανουαρίου, το 44% των ερωτηθέντων αναφέρουν πως ανησυχούν σε κάποιο βαθμό για την πιθανότητα να μολυνθούν ενώ το 29% δηλώνει αδιάφορο στο ενδεχόμενο.  Οι ερωτηθέντες στην Ιαπωνία, την Ισπανία και τη Νότια Κορέα αναφέρουν τα υψηλότερα επίπεδα ανησυχίας, ενώ εκείνοι στην Αυστραλία αναφέρουν το χαμηλότερο. Σε όλες τις χώρες, οι απαντήσεις παρέμειναν σχετικά σταθερές από τον Νοέμβριο του 2020.

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

4. Περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η κυβέρνησή τους θα είναι σε θέση να παράσχει ένα εμβόλιο στον πληθυσμό. Από τα μέσα Ιανουαρίου, οι περισσότεροι ερωτηθέντες (58%) δηλώνουν πως πιστεύουν ότι οι υγειονομικές αρές της χώρας τους  θα τους παράσχουν ένα αποτελεσματικό  εμβόλιο, αλλά υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό των ερωτηθέντων που ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν (26%). Σε 11 από το 15 χώρες, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμφωνούν απόλυτα έχει αυξηθεί σημαντικά από τον Νοέμβριος 2020 εκτός από τους ερωτηθέντες σε Αυστραλία,  Γερμανία, Νότια Κορέα και Σιγκαπούρη.

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

5. Οι περισσότεροι εμπιστεύονται τα εμβόλια. Από τα μέσα Ιανουαρίου τα 2/3 των ερωτηθέντων (66%) αναφέρουν πως εμπιστεύονται σε σημαντικό βαθμό ή πολύ τα εμβόλια για την COVID-19. Μόλις ένας 12% δηλώνει πως δεν τα εμπιστεύεται. Σε όλες τις χώρες, εκτός της Ιαπωνίας περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν πως εμπιστεύονται τα εμβόλια ενώ οι Ιταλοί και οι κάτοικοι του Ηνωμένο Βασιλείου εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά εμπιστοσύνης (82% και 81% αντίστοιχα των ερωτηθέντων). 

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

6. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να κάνουμε το εμβόλιο. Από τα μέσα Ιανουαρίου, το 66% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι ο εμβολιασμός είναι πολύ ή αρκετά σημαντικός για την υγεία τους. Σε όλες το ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι ήταν πολύ ή αρκετά σημαντικό ήταν πάνω από 50% και το υψηλότερο ποσοσό καταγράφηκε στην Ιταλία (86%).  Στον αντίποδα, η Νορβηγία είχε το υψηλότερο ποσοστό ερωτηθέντων (45%) που δήλωσαν ότι το εμβόλιο ήταν λίγο έως καθόλου σημαντικό για την υγεία τους.

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

7. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η οικογένεια και οι φίλοι τους θα ήθελαν να λάβουν το εμβόλιο. Από τα μέσα Ιανουαρίου 2021, το 60% των ερωτηθέντων αναφέρουν ότι οι περισσότεροι από τη στενό τους οικογενειακό και φιλικό κύκλο  θα ήθελαν να εμβολιαστούν. Σε 13 από τις 15 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω από το 50% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με αυτήν τη δήλωση με εξαιρέσεις τη Γαλλία και την Ιαπωνία. 

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

8. Πολλοί αναφέρουν δυσκολίες σε ότι αφορά τη δυνατότητα εμβολιασμού.  Από τα μέσα Ιανουαρίου 2021, μόνο το 44% των ερωτηθέντων  αναφέρει πως δεν θα ήταν δύσκολο να εμβολιαστούν. Η Νορβηγία ήταν η χώρα με το υψηλότερο ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι δεν θα ήταν δύσκολο, αλλά και πάλι αυτή ήταν η απάντηση μόνο του 53%. Από κοντά και η Σουηδία και η Δανία. Οι χώρες με το μεγαλύτερο ποσοστό ερωτηθέντων που δήλωσαν ότι θα ήταν δύσκολο να εμβολιαστούν ήταν η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία (πάνω από τα 2/3).

https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/
https://www.imperial.ac.uk/

Η δρ Λαβάνια Βασουντέβαν του Πανεπιστημίου Ντιουκ της Β. Καρολίνα δήλωσε,  σύμφωνα με το περιοδικό Nature, ότι «οι τάσεις είναι ενθαρρυντικές» και απέδωσε τη βελτίωση της εμπιστοσύνης στις ανακοινώσεις για μεγάλη αποτελεσματικότητα των εμβολίων, στο καλό «προφίλ» ασφάλειάς τους έως τώρα και στις θετικές ή ουδέτερες εμπειρίες των συγγενών και φίλων που ήδη εμβολιάστηκαν.

«Για πρώτη φορά από την αρχή της πανδημίας, μπορώ να νιώσω ότι η αισιοδοξία εξαπλώνεται ταχύτερα από τον ιό», ανέφερε η ειδική στην επιστήμη της Συμπεριφοράς, Σάρα Τζόουνς, του Imperial.