Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατέθεσε προτάσεις στο υπ. Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη

Σύμφωνα με την ΕΔΕ, οι αλλαγές που εισηγήθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, «εκφράζουν τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαστών».
Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Τρίτη 9 Απριλίου 2024. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Διαμαρτυρία της Ομοσπονδίας Δικαστικών Υπαλλήλων στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Τρίτη 9 Απριλίου 2024. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Eurokinissi

Με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μπούγα, συναντήθηκε η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) και εξέθεσε τις απόψεις της επί του νομοσχεδίου για το νέο δικαστικό χάρτη της χώρας και έκανε παράλληλα προτάσεις αλλαγών επί των διατάξεων του νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της ΕΔΕ, οι προτάσεις αλλαγών που εισηγήθηκε στην ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, «εκφράζουν τη βούληση της συντριπτικής πλειοψηφίας των δικαστών, όπως αυτή εκφράστηκε κατά τη διεξαγωγή του από 19-2-2024 σχετικού δημοψηφίσματος καθώς και στις αποφάσεις των Ολομελειών Δικαστηρίων της χώρας, οι οποίες μας γνωστοποιήθηκαν».

Συγκεκριμένα, η ΕΔΕ υπέβαλε προτάσεις για την τροποποίηση ορισμένων άρθρων του νομοσχεδίου, οι οποίες έχουν ως εξής:

« Άρθρο 5: Καθ′ ύλη αρμοδιότητα των εδρών των πρωτοδικείων

Στο άρθρο 5 στην πρώτη παράγραφο προβλέπεται ότι οι προανακρίσεις, πλην αυτών που λαμβάνουν χώρα στις περιφερειακές έδρες, διενεργούνται από προανακριτικά τμήματα με αρμοδιότητα αντίστοιχη των πταισματοδικείων που ανήκαν στα καταργούμενα ειρηνοδικεία, ενώ στην παράγραφο 2 προβλέπεται εκ νέου ρητώς ότι «προανάκριση διενεργείται και στις περιφερειακές έδρες».

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ σε κάθε κεντρική έδρα Πρωτοδικείου, στην οποία δεν υφίσταται Ειδικό Πταισματοδικείο (όπου υφίσταται υπάρχει σχετική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου, με την οποία συμφωνούμε) να συσταθεί Προανακριτικό Γραφείο, στο οποίο θα υπηρετεί/υπηρετούν Προανακριτής/Προανακριτές (αναλόγως του αριθμού των υποθέσεων), αποκλειστικής απασχόλησης, επί θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης αυτής, οριζόμενος/οριζόμενοι αποκλειστικά, από την Ειδική Επετηρίδα Δικαστικών Λειτουργών με απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 7: Κατάργηση βαθμών ιεραρχίας ειρηνοδικών - Ειδική επετηρίδα - Καθήκοντα - Επιμόρφωση

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 7, στην οποία προβλέπεται η ένταξη των υπηρετούντων, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, Ειρηνοδικών σε ειδική επετηρίδα κατά τη σειρά αρχαιότητάς τους

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να προβλεφθεί η υπηρεσιακή - βαθμολογική εξέλιξη των δικαστών της ειδικής επετηρίδας στο βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνολικά δέκα έξι έτη υπηρεσίας ως δικαστικοί λειτουργοί και η περαιτέρω υπηρεσιακή εξέλιξή τους σε προσωποπαγείς θέσεις, μετά τη συμπλήρωση πέντε ετών υπηρεσίας στο βαθμό του προέδρου Πρωτοδικών.

Στην τρίτη παράγραφο του ίδιου άρθρου, όπου προβλέπεται η παρακολούθηση υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να προβλεφθεί ρητώς η παρακολούθηση των υποχρεωτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης και διαδικτυακά και η εν μέρει απαλλαγή από τα υπηρεσιακά καθήκοντα των δικαστικών λειτουργών κατά το χρόνο παρακολούθησης των άνω προγραμμάτων. Ως προς τα λοιπά ζητήματα των προγραμμάτων επιμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 13 (εξουσιοδοτική διάταξη) αυτά θα ρυθμιστούν με κοινή απόφαση των υπουργών Δικαιοσύνης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και δη θα ορισθούν οι δικαστικές υπηρεσίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση και παροχή των προγραμμάτων επιμόρφωσης, η διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο και το χρόνο ολοκλήρωσής τους.

(Το προεδρείο της ΕΝΔΕ έχει, ήδη, υποστηρίξει τη διεξαγωγή αυτών των προγραμμάτων σε επίπεδο Εφετειακών Περιφερειών).

Επίσης, ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να διευκρινισθεί ότι ο όρος ”επιτυχής” ολοκλήρωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης αναφέρεται στη συνεπή συμμετοχή και παρακολούθηση αυτών και σε καμία περίπτωση στην πρόβλεψη οποιουδήποτε είδους εξετάσεων των εν ενεργεία δικαστικών λειτουργών.

Άρθρο 9: Μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών πρώτου βαθμού

Στο άρθρο 9 προβλέπεται ότι οι υπηρετούντες, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ειρηνοδίκες μπορούν να μετατεθούν μόνον κατόπιν αίτησής τους.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ να προστεθεί ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι μεταθέσεις των πρώην ειρηνοδικών και νυν πρωτοδικών και προέδρων Πρωτοδικών της ειδικής επετηρίδας πραγματοποιούνται σε οργανικές θέσεις της επετηρίδας αυτής και σε κάθε περίπτωση λαμβάνουν χώρα πριν την κατάργηση της οργανικής θέσης αφυπηρετούντος από την επετηρίδα αυτή δικαστή και μεταφορά της οργανικής θέσης αυτής στη γενική επετηρίδα, με σκοπό να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη ροή των μεταθέσεων των νυν Ειρηνοδικών, όπως μέχρι σήμερα.

Άρθρο 10: Μισθολογική κατάσταση

Με το άρθρο 10 επέρχεται η πλήρης μισθολογική αναβάθμιση των νυν ειρηνοδικών με την εξομοίωση των αποδοχών τους με τις αποδοχές των πρωτοδικών και των προέδρων Πρωτοδικών και διασφαλίζονται τυχόν υπέρτερες αποδοχές που ελάμβαναν πριν την κατάργηση των Ειρηνοδικείων. Ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα της Ομάδας μας, από το έτος 2016, περί μισθολογικής εξομοίωσης των Ειρηνοδικών.

Σημειώνεται δε, ότι στο αρχικό σχέδιο ενοποίησης που είχε δημοσιοποιηθεί δεν υπήρχε τέτοια πρόβλεψη αλλά αντίθετα περιλαμβανόταν ρύθμιση στο άρθρο 7 σύμφωνα με την οποία ”οι αποδοχές των υπηρετούντων κατά την έναρξη ισχύος του νόμου Ειρηνοδικών εξακολουθούν να προσδιορίζονται με βάση το ισχύον μισθολόγιο”.

Η νέα διάταξη του άρθρου 10 του σχεδίου νόμου τέθηκε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Προεδρείου της Ένωσής μας προς τον υπουργό και υφυπουργό Δικαιοσύνης, σε συνάντηση που έλαβε χώρα στις 16-1-2024, και έγινε αποδεκτό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Επειδή, σύμφωνα με τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 14 παράγραφος 1, οι διατάξεις του σχετικού νόμου περί ενοποίησης στην Περιφέρεια Αττικής θα έχουν ισχύ από 1-1-2026 διευκρινίστηκε από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης, κατόπιν σχετικού ερωτήματός μας, ότι οι άνω μισθολογικές προβλέψεις θα ισχύσουν από 16-9-2024, σύμφωνα με το άρθρο 46 του σχεδίου, και για τους υπηρετούντες στην Περιφέρεια Αττικής νυν Ειρηνοδίκες, δεδομένου ότι η καθυστέρηση εφαρμογής του νόμου στην ως άνω Περιφέρεια οφείλεται σε ευθύνη της Πολιτείας.

Τέλος, η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων προτείνει τα ακόλουθα:

Α) να προστεθεί άρθρο, με το ακόλουθο περιεχόμενο: ”Όπου απαιτείται μετακίνηση δικαστικού λειτουργού για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών από την κεντρική έδρα του Πρωτοδικείου από ή προς παράλληλη ή περιφερειακή έδρα της ίδιας πρωτοδικειακής περιφέρειας, η δαπάνη μετακίνησης προκαταβάλλεται από το Δημόσιο” και

Β) την αύξηση των οργανικών θέσεων των Εφετών και των εισαγγελικών λειτουργών.

Οι προτάσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων εναρμονίζονται αυστηρά με το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, που διεξήχθη την 19-2-2024 από την Ένωση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δημοφιλή