Νεκτάριος Ταβερναράκης: Η έρευνα του σήμερα, είναι η Ελλάδα του αύριο

Ελληνες που Ξεχωρίζουν

Ηγείται του Εργαστηρίου Νευρογενετικής και Γήρανσης ως Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του ΙΤΕ. Από τα λαμπρά μυαλά, της Ελλάδας- που δεν άφησε, υποστηρίζοντας μέσα από την πανεπιστημιακή ερευνητική καθημερινότητα της και διδασκαλία, το όραμα του για την χώρα. Η έρευνα του σήμερα, διαμορφώνει την Ελλάδα του αύριο, πιστεύει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης, επιδρώντας σημαντικά με τις επιστημονικές μελέτες του, στην κατανόηση των μηχανισμών νευροεκφυλισμού, μνήμης και μάθησης, καθώς και της γήρανσης.

Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, διαπρεπής ερευνητής, με επιστημονικό ήθος , έχει συνεισφέρει διεθνώς στην ανάπτυξη καινοτόμων πειραματικών εργαλείων και μεθόδων για τη μελέτη του νευρικού συστήματος και της βιολογίας του κυττάρου ενώ είναι εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου, European Research Council (ERC), του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Μοριακής Βιολογίας (EMBO), της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών (EASA) και της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea).

«Η πρόοδος και η ουσιαστική ανάπτυξη μιας χώρας, θα πει στη HuffPost, δεν μπορεί παρά να είναι πολυεπίπεδη. Υπάρχουν κρίσιμα σημεία, στα οποία η Ελλάδα μπορεί να εστιαστεί ώστε να διασφαλίσει ένα σταθερό αναπτυξιακό σχεδιασμό. Έρευνα και ανάπτυξη αποτελούν συνυφασμένες έννοιες, καθώς η επένδυση στην έρευνα είναι απαραίτητη για να υπάρξει ανάπτυξη. Είναι σημαντικό ότι, παρόλα τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, η Πολιτεία έχει στρατηγικά στραφεί προς την ενίσχυση της έρευνας. Είναι αναγκαίο η Ελλάδα να δημιουργήσει ένα περιβάλλον, το οποίο να ευνοεί την έρευνα και την καινοτομία».

Πρακτικά, αυτό τι προϋποθέτει;

«Η στρατηγική για την επίτευξη του στόχου αυτού πρέπει να περιλαμβάνει 3 κύριους πυλώνες. Ο πρώτος αφορά στοχευμένη επιστημονική έρευνα σε επιλεγμένους τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας για τη Χώρα, ο δεύτερος αφορά την εκπαίδευση και προετοιμασία της επόμενης γενιάς των επιστημόνων, μέσα από τη στήριξη και τη στενή συνεργασία των Ερευνητικών και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Χώρας, και ο τρίτος βέβαια είναι η αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομικής ανάπτυξης του Τόπου. Ισχυρή επένδυση αποτελεί επίσης η αξιοποίηση του υψηλής στάθμης και εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας».

“Είναι προς όφελος της Ελλάδας, η σύνδεση της επιστήμης και της έρευνας με την κοινωνία να αποτελέσει στρατηγικό στόχο στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό.”

Εννοείτε ότι, παρά τη κρίση, στη χώρα διεξάγεται υψηλού επιπέδου έρευνα.

«Το γεγονός ότι παρόλα τα σημαντικά προβλήματα, Έλληνες επιστήμονες που δραστηριοποιούνται σε Ελληνικά Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια πετυχαίνουν να διεξάγουν έρευνα αντίστοιχη εκείνης που γίνεται σε φημισμένα ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα του εξωτερικού, να εξασφαλίσουν εξαιρετικά ανταγωνιστικές χρηματοδοτήσεις και να δημοσιεύσουν στα καλύτερα διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλότατη απήχηση, αποδεικνύει ότι είναι εφικτό να γίνει έρευνα με αξιώσεις και στην Ελλάδα».

Καθηγητής Μοριακής Βιολογίας Συστημάτων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κρήτης, Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη ΒιοΠληροφορική της Ιατρικής Σχολής, o ίδιος σπούδασε Βιολογία στο Α Π Θ πήρε διδακτορικό από το τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έκανε μεταδιδακτορικές σπουδές στις Η Π Α.

Με διεθνείς κι εθνικές διακρίσεις, η ερευνητική δoυλειά του αναγνωρισμένη διεθνώς, υποστηρίζεται με χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το εξαιρετικά ανταγωνιστικό, ειδικό πρόγραμμα για την Προώθηση της Καινοτομίας (ProofofConceptGrant) του ERC - από το οποίο είναι από τους πρώτους ερευνητές στην Ευρώπη και ο μόνος επί του παρόντος στην Ελλάδα, που έχει επιτύχει δύο επιχορηγήσεις .

Έχει τιμηθεί με το Ακαδημαϊκό Βραβείο Ιατρικής και Βιολογίας του Ιδρύματος Μποδοσάκη στον τομέα των Βιοϊατρικών Επιστημών, το Βραβείο Έρευνας FriedrichWilhelmBessel του ιδρύματος AlexandervonHumboldt της Γερμανίας, το Επιστημονικό Βραβείο του Εμπειρίκειου Ιδρύματος, το Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης από το Μεταπτυχιακό Ερευνητικό Πρόγραμμα επιχορηγήσεων Dr. FrederickValergakis της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Λέσχης Νέας Υόρκης, κ.ά.

“Η έρευνα αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον, είναι η επένδυση και οδηγός προς στο μέλλον”

Το όραμα του για την επόμενη μέρα της Ελλάδας συνδέεται με τη «δημιουργία ενός κατάλληλου και ευνοϊκού θεσμικού πλαισίου, το οποίο να απλοποιεί και να διευκολύνει την ερευνητική δραστηριότητα, αλλά και την αξιοποίηση της, μέσα από την ανάπτυξη νεοφυούς επιχειρηματικότητας σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια, είναι επίσης καίριας σημασίας. Εξίσου σημαντικό είναι να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα που να ενθαρρύνει τους Ερευνητές και τους Πανεπιστημιακούς Καθηγητές να δραστηριοποιηθούν προς την κατεύθυνση αυτή, αξιοποιώντας έτσι τα Ερευνητικά τους αποτελέσματα».

Η έρευνα του σήμερα, δηλαδή, διαμορφώνει την Ελλάδα του αύριο.

«Ακριβώς. Θεωρώ ότι η έρευνα αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον, είναι η επένδυση και οδηγός προς στο μέλλον. Όλα όσα απολαμβάνουμε και θεωρούμε πλέον δεδομένα στην καθημερινή μας ζωή από τις συσκευές επικοινωνίας και το διαδίκτυο, ως τις εξελίξεις στην υγεία και τις νέες θεραπείες, έχουν προκύψει μέσα από έρευνα και επιστημονική ενασχόληση. Η έρευνα που γίνεται σήμερα είναι αυτή που οδηγεί στο αύριο και αποτελεί την απάντηση στην κρίση. Είναι προς όφελος της Ελλάδας, η σύνδεση της επιστήμης και της έρευνας με την κοινωνία να αποτελέσει στρατηγικό στόχο στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε πραγματικό όφελος από την έρευνα, θα μπορέσουμε να έχουμε ουσιαστική ανάπτυξη, ώστε τελικά να ξεπεράσουμε την κρίση».

Δημοφιλή