Η Εθνική Οδός Λάρισας – Τρικάλων ολοκληρώνεται στο σύνολό της

Υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου από Ι/Κ Ραχούλας έως Α/Κ Τερψιθέας.
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Ένα ακόμα σημαντικό οδικό έργο πρόκειται να γίνει στη Θεσσαλία. Ασφαλής στο σύνολό της αναμένεται να είναι η Εθνική Οδός Λάρισας – Τρικάλων καθώς ξεκινά από την Περιφέρεια Θεσσαλίας η κατασκευή της οδικής αρτηρίας, συνολικού μήκους 5,5 χλμ. που περιλαμβάνει και ένα κυκλικό κόμβο, από τον ισόπεδο κόμβο Τερψιθέας έως τον ανισόπεδο κόμβο Ραχούλας. Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση του έργου συνολικού προϋπολογισμού 27.504.872 ευρώ που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020.

Είναι το έργο της ολοκλήρωσης του κλειστού αυτοκινητόδρομου που ενώνει τη Λάρισα με τα Τρίκαλα. Με το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται η οδική σύνδεση των δυο πόλεων. Με την κατάργηση του σηματοδοτούμενου κόμβου και τη διαμόρφωση - κατασκευή του κυκλικού κόμβου επιτυγχάνονται, χωρίς καθυστερήσεις, οι διαμπερείς κινήσεις επί της Εθνικής Οδού καθώς και η ασφαλής, άνετη εγκάρσια κίνηση οχημάτων και υπάρχει δυνατότητα αναστροφής ενώ με την κατασκευή παράπλευρων οδών κατεύθυνσης εξασφαλίζεται η άνετη και ομαλή επικοινωνία και εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών και περιοχών. Παράλληλα βεελτιώνεται σημαντικά η οδική ασφάλεια καθώς οι παράπλευροι οδοί συνδέονται στην αρτηρία μέσω κόμβων και εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη ανακατεύθυνση ενώ με την τοποθέτηση Συστημάτων Ασφάλισης Οχημάτων (ΣΑΟ) εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων στο σύνολο του έργου.

Επίσης, έχει δημοπρατηθεί και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης έργου προϋπολογισμού 1.950.000 ευρώ για την κατασκευή της δεξιάς παράπλευρης οδού στο τμήμα από τον Α/Κ Ραχούλας – Μάνδρας – Αμυγδαλέας έως την Κ/Δ Μάνδρας συνολικού μήκους περίπου 2,4 χλμ.

Το έργο

Η περιοχή του έργου ανήκει στο γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα στο Νομό Λάρισας. Το εν λόγω οδικό τμήμα αποτελεί τμήμα της Ε.Ο με αρ. 6 και συγχρόνως τμήμα που συνδέει τους νομούς Τρικάλων - Λάρισας.

Τεχνικό αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας είναι η βελτίωση του τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 χλμ.

Συνοπτικά το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει:

 • Τη μετατροπή σε Κυκλικό Κόμβο διαμέτρου 60 μ. με δύο λωρίδες, του υφιστάμενου σηματοδοτούμενου Ι/Κ Τερψιθέας, στη Χ.Θ. 6+600 της εθνικής οδού
 • Τη διαπλάτυνση - βελτίωση της κύριας αρτηρίας, από τον Ι/Κ Τερψιθέας (Χ.Θ. 6+600) έως πριν τον Α/Κ Ραχούλας (Χ.Θ. 12+073), μήκους 5,5 χλμ. Με τυπική διατομή για β4v*σ πλάτους 21,30/24,30 μ., με δύο (2) λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. και Λ.Ε.Α. 2,00 μ. ανά κατεύθυνση και συνολικό πλάτος οδοστρώματος 21,30 μ., ενώ το πλάτος καταστρώματος προκύπτει μεγαλύτερο ή ίσο των 24,30 μ.
 • Η ασφάλιση επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση μονόπλευρων πλευρικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) εκατέρωθεν κατά μήκος της κύριας αρτηρίας και αμφίπλευρων αξονικών μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας (Σ.Α.Ο.) στον άξονα της αρτηρίας, για τον διαχωρισμό των κινήσεων.
 • Την κατασκευή παράπλευρου δικτύου εκατέρωθεν της κύριας αρτηρίας σε όλο το μήκος αυτής, για την εξυπηρέτηση των παρόδιων ιδιοκτησιών.
 • Η τυπική διατομή για την αριστερή παράπλευρη οδό είναι η δ2 πλάτους 7,00/8,50 μ., με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,50 μ. ανά κατεύθυνση. Για την δεξιά παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2, από την αφετηρία μέχρι τη θέση της Κάτω Διάβαση, ενώ για το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιείται η διατομή ε2 πλάτους 6,50/8,00 μ., με μία (1) λωρίδα κυκλοφορίας πλάτους 3,25 μ. ανά κατεύθυνση.
 • Την κατασκευή τεχνικού Κάτω Διάβασης που συνδέει και τις εκατέρωθεν παράπλευρες οδούς, στη Χ.Θ. 8+391 της αρτηρίας, στη διασταύρωση με την οδό προς Κ.Τ.Ε.Ο. Λάρισας.
 • Την κατασκευή νέου Τεχνικού κιβωτοειδούς οχετού 6,00 x 4,00 μ. κατάντη της υφιστάμενης γέφυρας στο ρέμα Βαλλάριας στη Χ.Θ. 9+341 της αρτηρίας.
 • Την εκατέρωθεν επέκταση υφιστάμενου Τεχνικού στη Χ.Θ. 11+966 της αρτηρίας, με κιβωτοειδείς οχετούς 7,00 x 2,40 μ.
 • Την εγκατάσταση Ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικά σώματα τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED):
 • -στην περιοχή του Κυκλικού Κόμβου αλλά και των Ισόπεδων Κόμβων των παραδρόμων (δεξιού προς ΚΤΕΟ & αριστερού προς Τερψιθέα)
 • στην περιοχή της Κάτω Διάβασης (και στους δύο παράδρομους)
 • -στις συμβολές των δημιουργούμενων παράδρομων με τον Ανισόπεδο Κόμβο Ραχούλας
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Περιγραφή της νέας χάραξης του έργου

Α. Τμήμα Α: από Ι/Κ Τερψιθέας έως «Κομμένη Γη» μήκους 3.419 μ.

Στην αφετηρία του έργου στη Χ.Θ. 6+600 της Ε.Ο., ο υφιστάμενος σηματοδοτούμενος Ι/Κ Τερψιθέας μετατρέπεται σε Κυκλικό κόμβο, διαμέτρου 60 μ. με δύο λωρίδες, για την καλύτερη εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Οι επεμβάσεις μέχρι τη Χ.Θ. 7+900, αφορούν μόνο στη διαπλάτυνση της υφιστάμενης διατομής, ώστε η αρτηρία να λάβει το απαραίτητο πλάτος για την εφαρμογή της επιλεγμένης τυπικής διατομή β4ν*σ των ΟΜΟΕ-Δ.

Από τη Χ.Θ. 7+900 και δυτικότερα και μέχρι τη Χ.Θ. 9+800, οι επεμβάσεις αφορούν τόσο στην οριζοντιογραφική όσο και στη μηκοτομική χάραξη της οδού. Οι επεμβάσεις στην οριζοντιογραφία ομαλοποιούν την υφιστάμενη γεωμετρία απαλείφοντας τις δύο ομόρροπες καμπύλες της υφιστάμενης οδού. Περί τη Χ.Θ. 8+391 της αρτηρίας, καταργείται ο υφιστάμενος σηματοδοτούμενος Ι/Κ Κ.Τ.Ε.Ο. και στη θέση του κατασκευάζεται τεχνικό Κάτω Διάβασης της εγκάρσιας οδού που συνδέεται εκατέρωθεν με το παράπλευρο δίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτό γίνεται ανύψωση της αρτηρίας κατά 5,50 m περίπου στην παραπάνω θέση, επέμβαση η οποία είναι απαραίτητη, ώστε να προκύψει το απαιτούμενο ύψος της Κ/Δ.

Ακολούθως η οριζοντιογραφική χάραξη της αρτηρία εκτρέπεται βόρεια της υφιστάμενης οδού, ώστε στην περιοχή του ρέματος της Βαλλαριάς, η αριστερή παράπλευρη οδός να χρησιμοποιήσει την υφιστάμενη χάραξη και γέφυρα της Ε.Ο., ενώ η δεξιά παράπλευρη οδός και η αρτηρία να διέλθουν πάνω από το νέο τεχνικό Ο5. Το πέρας του Α τμήματος που βρίσκεται περί τη Χ.Θ. 10+019 της αρτηρίας, προσαρμόζεται με τη χάραξη του Β τμήματος του έργου: ‘’Κομμένη Γη – Ραχούλα’’.

Για την αριστερή παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2 των ΟΜΟΕ-Δ, εξαιτίας της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις του ιατρικού κέντρου αποκατάστασης ANIMUS. Για την δεξιά παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2, από την αφετηρία μέχρι τη θέση της Κάτω Διάβαση, εξαιτίας της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης από και προς το Κ.Τ.Ε.Ο., ενώ για το υπόλοιπο τμήμα χρησιμοποιείται η διατομή ε2 για λόγους οικονομίας χώρου και μικρότερης αναμενόμενης κυκλοφορίας.

Β. Τμήμα Β: από «Κομμένη Γη» έως Α/Κ Ραχούλας, μήκους 2.054 m.

Η αφετηρία του Β τμήματος του έργου, τοποθετείται στο πέρας του Α τμήματος περί τη Χ.Θ. 10+019 της αρτηρίας και η νέα χάραξη ακολουθεί εν πολλοίς αυτή της υφιστάμενης οδού. Σύμφωνα με τη μελέτη η αρτηρία κατατάχθηκε στην κατηγορία ΑΙΙ και επιλέχθηκε ταχύτητα μελέτης Ve=100 χλμ./ώρα. Το ανάγλυφο στο συγκεκριμένο τμήμα της Ε.Ο. είναι έντονα λοφώδες και η υφιστάμενη οδός είναι κατασκευασμένη κατά τμήματα σε όρυγμα. Οι επεμβάσεις σ’ αυτό το τμήμα της υφιστάμενης Ε.Ο. αφορούν τόσο στην οριζοντιογραφική όσο και στη μηκοτομική χάραξη της οδού, ώστε να ομαλοποιήσουν κατά το εφικτό, την υφιστάμενη γεωμετρία, αλλά και για να λάβει η αρτηρία το απαραίτητο πλάτος για την εφαρμογή της τυπικής διατομή β4ν*σ των ΟΜΟΕ-Δ.

Οι παράπλευρες οδοί χωροθετούνται εκατέρωθεν της νέας χάραξης της αρτηρίας και ακολουθούν σε γενικές γραμμές το ανάγλυφο της περιοχής. Σύμφωνα με τη μελέτη οι παράπλευρες οδοί κατατάχθηκαν στην κατηγορία ΑΙV και επιλέχθηκε ταχύτητα μελέτης Ve = 50 χλμ./ώρα. Για την αριστερή παράπλευρη οδό χρησιμοποιείται η τυπική διατομή δ2 των ΟΜΟΕ-Δ, εξαιτίας της αναμενόμενης αυξημένης κίνησης από και προς τις εγκαταστάσεις του ιατρικού κέντρου αποκατάστασης ANIMUS.

Υφιστάμενη κατάσταση στον τομέα της οδικής ασφάλειας

Η υπάρχουσα οδός, παρουσιάζει πολύ υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους (συμβατικά και βαρέα οχήματα) καθώς αποτελεί τμήμα του Εθνικού Οδικού Δικτύου αλλά και του Διεθνούς. Ο ιδιαίτερα αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος που παρατηρείται στο εν λόγω οδικό τμήμα σε συνδυασμό με τα ελλιπή τεχνικά χαρακτηριστικά της διατομής σε τμήματα του εξεταζόμενου οδικού τμήματος, όπως μικρό πλάτος οδού (μία λωρίδα ανά κατεύθυνση), απουσία διαχωρισμού των αντίθετων κινήσεων και έλλειψη παράπλευρου δικτύου το καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνο από την άποψη της οδικής ασφάλειας και αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης ατυχημάτων Επίσης στην περιοχή ασκούνται έντονα γεωργικές και καλλιεργητικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα πολλά γεωργικά μηχανήματα να κάνουν χρήση της Ε.Ο. λόγω έλλειψης παράπλευρου δικτύου. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι επεμβάσεις που έχουν μελετηθεί να γίνουν στην οριζοντιογραφία, με τις οποίες ομαλοποιείται η υφιστάμενη γεωμετρία σε επικίνδυνες στροφές, απαλείφοντας τις δύο ομόρροπες καμπύλες της υπάρχουσας οδού.

Δημοφιλή