Η Intrakat ανέλαβε μέρος της ψηφιοποίησης των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Υπέγραψε σύμβαση 9,75 εκατ. με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας».
INTRAKAT

Ένα τεράστιο έργο, της ψηφιοποίησης 40 εκατ. σελίδων και των άνω των 300 εκατ. σελίδων αρχείου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ανέλαβε η Intrakat.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία, σε συνέχεια διεθνούς διαγωνισμού, υπέγραψε εκτελεστική σύμβαση συμφωνίας – πλαισίου, διάρκειας 3 ετών, με την δημόσια εταιρεία «Κοινωνία της Πληροφορίας», προϋπολογισμού ύψους 9,75 εκατ. ευρώ, με δικαίωμα προαίρεσης έως το ποσό των 14,7 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση τμήματος του μεγάλου έργου «Ψηφιοποίηση Αρχείων Δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα αναπτυχθεί ένα Ψηφιακό Αποθετήριο, που θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα έγχαρτα αρχεία των κατά τόπους Δικαστηρίων ή Εισαγγελιών και θα συνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όταν τεθεί σε λειτουργία, θα τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση στα ψηφιακά αρχεία. Έτσι, μετά την υλοποίηση του έργου δεν θα είναι απαραίτητες οι χρονοβόρες αναζητήσεις έγχαρτων αρχείων στα τοπικά Δικαστήρια ή τις Εισαγγελίες.

Συγκεκριμένα, αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης πλήθους φορέων του Υπουργείου ανά την επικράτεια, όπως Ειρηνοδικεία, Εισαγγελίες, Πρωτοδικεία και Πταισματοδικεία. Περιλαμβάνει τόσο τη σάρωση των αρχείων όσο και την καταχώρισή τους σε Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης διαδικασιών, Εγγράφων και Ψηφιακών Αρχείων και Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο), το οποίο θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.

Μέσω web services, το σύστημα θα παρέχει την δυνατότητα αξιοποίησης των ψηφιοποιημένων αρχείων και από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Συνολικά, η Intrakat θα ψηφιοποιήσει περίπου 40 εκατ. σελίδες, με πρόβλεψη για τεκμηρίωση με μεταδεδομένα και βελτίωση της ποιότητας των σαρωμένων εγγράφων. Επίσης, η εταιρεία θα παρέχει δωρεάν υπηρεσίες εγγύησης για δύο έτη από την οριστική παράδοση του έργου, στο οποίο θα απασχοληθούν πάνω από 130 άτομα. Το έργο θα υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Δημοφιλή