Η «νέα ΕΥΔΑΠ» με 6 στρατηγικές επιλογές

Γεωγραφική επέκταση, αξιοποίηση υποδομών, νέες υπηρεσίες, ενεργειακή μετάβαση, συμβόλαια συντήρησης & λειτουργίας και ηλιακή ενέργεια.
.
.
ΕΥΔΑΠ

Το μέλλον της ΕΥΔΑΠ χαρακτηρίζεται από μεγάλες επενδύσεις, οι οποίες για τα επόμενα 10 χρόνια εστιάζουν σε έργα στην Ανατολική Αττική περίπου 900 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 90% χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε έργα μετασχηματισμού με έξυπνο δίκτυο και μετρητές, ενεργειακά έργα, νέα συστήματα οικονομικών υπηρεσιών και εφοδιαστικής αλυσίδας περίπου 350 εκατ. ευρώ, αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης για τη μείωση των διαρροών με δαπάνη περίπου 400 εκατ. ευρώ και άλλα έργα αποχέτευσης κόστους 200 εκατ. ευρώ.

Η ΕΥΔΑΠ αυτή τη στιγμή εκτελεί ένα επενδυτικό σχέδιο 1,6 δισ. ευρώ που τη διατηρούν μεταξύ των παγκόσμιων ηγετών στον τομέα του νερού.

Το 60% αυτών των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί μέσω διαφόρων επιχορηγήσεων, παρέχοντας μια αξιόπιστη υποστήριξη για το επενδυτικό μας σχέδιο.

Επίσης, περίπου 620 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν απευθείας από την ΕΥΔΑΠ, θα ενισχύσουν σημαντικά τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση και θα αποφέρουν υψηλότερες αποδόσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι 6 στρατηγικές επιλογές που προτείνει η εταιρεία για μια «νέα» ΕΥΔΑΠ η οποία θα συμβάλλει στην οικονομία της χώρας: Γεωγραφική επέκταση, αξιοποίηση υποδομών, νέες υπηρεσίες, ενεργειακή μετάβαση, συμβόλαια συντήρησης & λειτουργίας και ηλιακή ενέργεια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η ΕΥΔΑΠ κατατάσσεται στην 1η θέση όσον αφορά στην ποιότητα του νερού μεταξύ 180 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Δείκτη Περιβαλλοντικών Επιδόσεων (EPI) του Πανεπιστημίου Yale. Επιπλέον, διαθέτει το 2ο φθηνότερο νερό σε παγκόσμιο επίπεδο σύμφωνα με το Global Water Intelligence.

Πέραν τούτων, έχοντας θέσει τις βάσεις για βιώσιμη ανάπτυξη η ΕΥΔΑΠ έχει πετύχει βελτιωμένες αξιολογήσεις ESG σε όλους τους υφιστάμενους οίκους αξιολόγησης, με τη βαθμολογία της εταιρείας S&P να είναι υψηλότερη από το 68% μεταξύ των 92 εταιρειών του κλάδου που αξιολογήθηκαν παγκοσμίως. Η ΕΥΔΑΠ έχει δεσμευτεί για zero carbon water μέχρι το 2030.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών από την ΕΥΔΑΠ. Σε αυτό το πλαίσιο, υλοποιείται ένα ευρύ πρόγραμμα για την πλήρη εκμετάλλευση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων που παράγονται στα Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων, τόσο στον αγροτικό τομέα όσο και στον τομέα παραγωγής ενέργειας και πράσινων καυσίμων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένου νερού. Και την αξιοποίηση των τεχνολογιών αιχμής για την διαχείριση παραγόμενης ιλύος (λάσπης).

.
.
ΕΥΔΑΠ

Ο νέος πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Γεώργιος Στεργίου ανέφερε ότι: «Τους 3 μήνες που βρίσκομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, έχω αντιληφθεί πλήρως το μέγεθος, τη σημασία και τον ενισχυμένο ρόλο που μπορεί να παίξει η ΕΥΔΑΠ στο μέλλον. Καθοριστική είναι η συμβολή του ανθρώπινου δυναμικού στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας. Στην πράξη η ΕΥΔΑΠ έχει κατοχυρώσει την ισότιμη συμμετοχή των φύλων σε όλη τη διοικητική της ιεραρχία, αποκλειστικά με αξιοκρατικά κριτήρια».Ο διευθύνων σύμβουλος Χάρης Σαχίνης ανέπτυξε τον στόχο της ΕΥΔΑΠ για το 2024 τονίζοντας ότι «Η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει να επενδύει στην ανανέωση των υποδομών της και στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, ώστε να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της, να προσφέρει τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της σε χαμηλό κόστος σε όλη την Αττική και να αναπτύξει και να μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Δημοφιλή