Η πανδημία έδωσε νέους τρόπους εκπαίδευσης για τις Ευρωπαϊκές αξίες για μαθητές και φοιτητές

Γράφουν η Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πειραιώς, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του προγράμματος Erasmus+ KA3 Teachers4Europe και ο Δημήτρης Κρήτας, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης του ΕΟΠΕ και υπεύθυνος υλοποίησης της δράσης προσομοίωσης.

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA3 Teachers4Europe: setting a Agora for Democratic Culture, 2018-2021 επιδιώκει να προκαλέσει μία συζήτηση και διάδραση ανάμεσα στους νέους και τους εκπαιδευτικούς ώστε να προσεγγίσουν κριτικά τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες και να συζητήσουν τη φύση και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Στο πρόγραμμα συνεργάζονται εννέα εταίροι, 1200 εκπαιδευτικοί και πάνω από 20.000 μαθητές.

Κατά το 2020 το πρόγραμμα, μεταξύ άλλων, προέβλεπε στις δράσεις του την πραγματοποίηση μίας άσκησης προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το Erasmus 2021-2027, το οποίο θα διεξαγόταν στην Αθήνα δια ζώσης και θα διοργανωνόταν σε συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Πολιτικών Επιστημόνων (ΕΟΠΕ - HAPSc). Η πανδημία COVID-19 άλλαξε τα δεδομένα για όλους μας, ωστόσο, αποτέλεσε και μια καινούρια πρόκληση για μας. Αντιληφθήκαμε ότι η άσκησή μας και πάλι είχε πολλά να προσφέρει στους συμμετέχοντες, αφού αυτή τη στιγμή πολύ σημαντικές αποφάσεις σε ολόκληρο τον κόσμο και την Ευρώπη λαμβάνονται μέσα από διαπραγματεύσεις και ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται διαδικτυακά. Καθώς, η πανδημία αλλάζει δραματικά τον τρόπο της διακυβέρνησης, της επικοινωνίας αλλά και της εκπαίδευσης, αναπτύξαμε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την υλοποίησή μιας ψηφιακής προσομοίωσης αναπτύσσοντας μια μικτή εκπαιδευτική διαδικασία.

Στη νέα της μορφή η προσομοίωση υλοποιείται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας. Οι μαθήτριες και οι μαθητές από την Ελλάδα, τη Γερμανία, τη Μάλτα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, επιλέχτηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία και μαζί με τις φοιτήτριες και φοιτητές του Τμήματος Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνθέτουν τις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συζητούν την υιοθέτηση του νέου Erasmus 2021-27. Για την προσέγγιση του θέματος ακολουθήθηκε μία καινοτόμος μέθοδος (flipped classroom). Αρχικά αναπτύχθηκε ψηφιακό υλικό και υιοθετήθηκαν νέες διαδικασίες μάθησης με ασύγχρονα διαδικτυακά σεμινάρια (webinars). Κατόπιν πραγματοποιήθηκαν 12 σύγχρονα σεμινάρια με μαθητές και φοιτητές. Στα σεμινάρια οι διοργανωτές δώσαμε όλο το απαραίτητο ψηφιακό υλικό και δημιουργήσαμε μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες, ομάδες με επικεφαλής (groups leaders), οι οποίοι συντόνισαν την μαθησιακή διαδικασία που συνεχίστηκε με αντίστροφη τάξη (flipped classroom) για τα επόμενα σεμινάρια. Οι επικεφαλής των ομάδων διαχειρίστηκαν μεθόδους και τεχνικές ανάπτυξης δημιουργικής σκέψης, καταιγισμού ιδεών και επιχειρημάτων, καλλιέργειας της αποδοχής της διαφορετικότητας, της διαφορετικής άποψης και την αναζήτηση της συναίνεσης για την πραγματοποίηση κοινών σκοπών.

Όλα τα παραπάνω στο πλαίσιο των κοινών ευρωπαϊκών δημοκρατικών αξιών, μαθαίνοντας για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus 2021-2027, ενισχύοντας την αλληλεπίδραση και τη δικτύωση μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αντίληψη που αναπτύχθηκε και υλοποιήθηκε από την ομάδα υλοποίησης του έργου είναι ότι οι νέες συνθήκες και προκλήσεις λόγω COVID-19 δεν πρέπει να σταματήσουν ή να υποβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία ως προς την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να αντιμετωπιστούν με νέα εργαλεία και προσεγγίσεις που ενεργοποιούν τους νέους να μαθαίνουν μέσα από την αναζήτηση της έγκυρης πληροφόρησης, τη συμμετοχή, τη δικτύωση και τη διάδραση με νέους από την Ευρώπη.

Αυτήν την Παρασκευή η Προσομοίωση υλοποιείται, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά και θα είμαστε εκεί, εσείς;

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στο: https://www.facebook.com/teachers4europe & στο https://teachers4europe.eu/en/