Η Γυναίκα στην Ψηφιακή Εποχή. Πρωτοστάτης ή ουραγός;

Christian Science Monitor via Getty Images

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας σήμερα και χωρίς να θέλω να ευλογήσω τα γένια μου είναι αλήθεια ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες για τους πολλαπλούς ρόλους της σύγχρονης γυναίκας, για τα δικαιώματά της που δυστυχώς εν έτει 2018 δεν είναι αυτονόητα ούτε κατοχυρωμένα για ένα μεγάλο μέρος του γυναικείου πληθυσμού ανά την υφήλιο, για τις προκλήσεις και το μέλλον που διαμορφώνεται μπροστά της.

Ως Τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας ωστόσο επιλέγω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις μου πάνω στον ρόλο της Γυναίκας και δη της Ελληνίδας στην Ψηφιακή Εποχή.

Γνωρίζουμε όλοι ότι η ψηφιακή οικονομία και ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι τομείς που αναπτύσσονται ταχύτερα συγκριτικά με άλλους τομείς της οικονομίας και δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι αποτελούν μία από τις επτά εμβληματικές πρωτοβουλίες της «Στρατηγικής για την Ευρώπη 2020» αναφορικά με την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Ήδη η ζήτηση εργαζομένων με ψηφιακές δεξιότητες στην Ευρώπη παρουσιάζει συνεχή αύξηση ενώ στην Ελλάδα ποσοστό 20% των επιχειρήσεων που αναζήτησαν αντίστοιχο δυναμικό δεν μπόρεσαν να καλυφθούν λόγω έλλειψης κατάλληλων ειδικοτήτων (στοιχεία από την Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής).

Συγχρόνως, στην Ευρώπη και στον τομέα των ΤΠΕ – έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο τομέα - οι γυναίκες συμμετέχουν μόνο κατά το 30%. Μόλις το 19% των διευθυντικών στελεχών είναι γυναίκες ενώ η αντιστοιχία γυναικών αποφοίτων πληροφορικής σε σχέση με τους άνδρες αποφοίτους είναι 3 προς 10 και μόνο 9 στους 100 προγραμματιστές στην Ευρώπη είναι γυναίκες.

Τα στοιχεία για την χώρα μας εξίσου δεν είναι καθόλου ικανοποιητικά. Παρά το γεγονός ότι το διαδίκτυο, οι ψηφιακές υπηρεσίες, τα smartphones και οι έξυπνες συσκευές έχουν μπει για τα καλά στην ζωή των γυναικών, η Ελλάδα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στον Δείκτη Ισότητας των Φύλων με 50 βαθμούς (την ώρα που στην πρώτη θέση βρίσκεται η Σουηδία με 82,6 βαθμούς) σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων με γενική κατάταξη.

Η ανάγκη της αξιοποίησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών προς όφελος των επαγγελματικών προοπτικών του γυναικείου πληθυσμού και της ενεργού δράσης του στην κοινωνική ζωή καθίσταται επιτακτική και πρέπει να αντιμετωπιστεί με τρόπο συντεταγμένο και ρεαλιστικό ούτως ώστε να μειώσει το έμφυλο ψηφιακό χάσμα που υπάρχει, να ευνοήσει την γυναικεία απασχόληση και επιχειρηματικότητα και να άρει τις ανισότητες στην αγορά εργασίας.

Ενδεικτικά δράσεις που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς αυτήν την κατάσταση είναι οι :

  • Κατάρτιση σε θέματα ΤΠΕ για την εκμάθηση χειρισμού Η/Υ και την απόκτηση βασικών δεξιοτήτων ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που φέρνει η κοινωνία της Πληροφορίας

  • Προγράμματα δια βίου μάθησης και κατάρτισης σε νέες τεχνολογίες, την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης με την παροχή αντίστοιχων πιστοποιήσεων

  • Αξιοποίηση του διαδικτύου για εύρεση εργασίας και πληροφοριών

  • Επέκταση της e-learning εκπαίδευσης για την μείωση κόστους και χρόνου εκπαίδευσης

Η συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα της πολιτείας με γνώμονα την παροχή ίσων ευκαιριών καθώς η ευελιξία των νέων και καινοτόμων αυτών τεχνολογιών προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες στις γυναίκες να συνδυάσουν οικογενειακή και επαγγελματική ζωή αλλά και την δυνατότητα να καταλάβουν υψηλότερες και πιο δημιουργικές θέσεις στην ιεραρχία. Τα στοιχεία μαρτυρούν ότι οι εταιρείες που διοικούνται σε μεγάλο ποσοστό από γυναίκες έχουν κατά μέσο όρο 20% αυξημένη παραγωγικότητα ενώ πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε ότι η απασχόληση περισσότερων γυναικών σε ψηφιακές θέσεις εργασίας μπορεί να επιφέρει έως και 9 δις ευρώ αύξηση στο ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γιατί λοιπόν να στερούμαστε όλοι το όφελος που θα προκύψει αν έχουμε γυναίκες εκπαιδευμένες στις ΤΠΕ και καταρτισμένες ψηφιακά;

Επ’ αφορμή του εορτασμού της ημέρας της γυναίκας προτρέπω τον αρμόδιο Υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκο Παππά να εστιάσει περισσότερο και στις έμφυλες διαστάσεις του ψηφιακού χάσματος.