ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 4 Οκτωβρίου 2021

Στο ευρωπαϊκό πεδίο η ενιαία εκπαίδευση αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς εδώ και μια εικοσαετία και γίνεται μια διεπιστημονική προσπάθεια με στόχο να ερευνήσει και να διαμορφώσει ένα νέο πεδίο εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας. Και ενώ για τη χώρα μας η ειδική αγωγή φαίνεται να καθυστέρησε αρκετά, έχει πλέον εντυπωθεί στη συνείδησή μας πως η εκπαίδευση δεν πρέπει να ευνοεί τις διακρίσεις. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν οι νέοι εφοδιάζονται κατάλληλα για τη θετική αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους που προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα.

Τον σημαντικό αυτό ρόλο της ενιαίας εκπαίδευσης αναγνωρίζουν σήμερα και πολλοί εκπαιδευτικοί με αποτέλεσμα οι μεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Ενιαία Εκπαίδευση να είναι πολύ υψηλά στις προτιμήσεις τους, αποζητώντας να εξειδικευτούν στην συνεκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με το σύνολο των υπόλοιπων μαθητών, δηλαδή μέσων των τμημάτων ένταξης, της ενισχυτικής και της παράλληλης στήριξης.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ένα από τα πληρέστερα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης που εκπαιδεύει τους φοιτητές σε θέματα αξιολόγησης των αναγκών των μαθητών, εφαρμογής εξατομικευμένων παρεμβάσεων και υλοποίησης τεκμηριωμένων πρακτικών για την αντιμετώπιση των παιδιών με αναπηρία. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων μαθησιακών περιβαλλόντων και τεχνικών διαχείρισης της τάξης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μαθητών που αντιμετωπίζουν ποικίλες προκλήσεις, συμπεριλαμβανομένων διανοητικών, συναισθηματικών και μαθησιακών δυσκολιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση» διδάσκεται στα Ελληνικά με διάρκεια σπουδών 24 μήνες και προσφέρεται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Μεταξύ των μαθημάτων επιλογής που έχουν στη διάθεσή τους οι φοιτητές είναι η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην ειδική εκπαίδευση, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό και άλλες ψυχο-συναισθηματικές προκλήσεις και η γονική/ οικογενειακή συμβουλευτική. Παράλληλα, προσφέρεται στον φοιτητή η δυνατότητα για συμμετοχή σε πρόγραμμα εποπτευόμενης πρακτικής διδασκαλίας σε σχολεία με μαθητές με ειδικές ανάγκες. Η πρακτική άσκηση (σχολική εμπειρία) περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Σύμπραξη με το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Η αυξημένη ζήτηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών τον Σεπτέμβρη 2020.

Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα. Η πρακτική άσκηση τόσο σε Ελλάδα όσο και Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS/600 ώρες).

Διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει λάβει την Υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης στην αξιολόγηση του 2021 του διεθνούς οργανισμού QS Top Universities (QS Stars University Ratings). Το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε ό,τι αφορά τη σχέση φοιτητών-καθηγητών, τις φοιτητικές υπηρεσίες, την τεχνολογία, και την αφοσίωση του οργανισμού σε θέματα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Πέρα από την επιβεβαίωση αριστείας στον τομέα της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη διάκριση 5 Αστέρων (Rated For Excellence) για τη συνολική του απόδοση, όπως επίσης και για τους τομείς Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Προγράμματος Ιατρικής, και Φοιτητικών Υπηρεσιών/Στήριξης Φοιτητών.

Περισσότερες πληροφορίες για τις σπουδές Ειδικής και Ενιαίας Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου https://euc.ac.cy/ ή να επικοινωνήσετε στο email info@euc.ac.cy

Έναρξη Φθινοπωρινού Εξαμήνου: 4 Οκτωβρίου 2021