ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/06/2019 14:28 EEST | Updated 07/06/2019 14:50 EEST

Ανακαλείται ελληνικός κιμάς κοτόπουλου με σαλμονέλα

Με ημερομηνία παραγωγής 03/06/19 και ημερομηνία λήξης 08/06/19.

ΕΦΕΤ

Ο ΕΦΕΤ και συγκεκριμένα η περιφερειακή διεύθυνση Ηπείρου, κατά τη διενέργεια ελέγχων, στο πλαίσιο του προγράμματος «επίσημος έλεγχος μικροβιολογικών κριτηρίων ασφάλειας τροφίμων» έτους 2019, προέβη σε δειγματοληψία κιμά κοτόπουλου, με την εμπορική ονομασία «κιμάς κοτόπουλο ελληνικός νωπό», με ημερομηνία παραγωγής 03/06/19 και ημερομηνία λήξης 08/06/19, που διακινείται από την εταιρεία Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συναιτερισμός Αρτας, σε συνεργασία με το κτηνιατρικό εργαστήριο Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε η παρουσία Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.  

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι.

Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν.