Ελληνικός Χρυσός: Η νέα συμφωνία για την μεγαλύτερη επένδυση στον μεταλλευτικό κλάδο της χώρας

Νέα σελίδα για τα Μεταλλεία Κασσάνδρας με ένα αναβαθμισμένο επενδυτικό σχέδιο ύψους $1,9 δισ. και τη δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας.

Υπογράφηκε η νέα επενδυτική συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός για την επανεκκίνηση και την περαιτέρω ανάπτυξη της μεγαλύτερης εν εξελίξει απευθείας ξένης επένδυσης στην χώρα μας. Πρόκειται για μια συμφωνία που αφορά την πλήρη ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας ενώ παράλληλα προβλέπει και τη δημιουργία 3.000 άμεσων θέσεων εργασίας στην ΒΑ Χαλκιδική, που μαζί με τις έμμεσες θα φτάσουν τις 5.000.

Οι διαρκώς μεταβαλλόμενες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διαχειριστικές απαιτήσεις της χώρας αλλά και των διεθνών αγορών, καθώς και οι διαθέσιμες νέες τεχνολογίες κατέστησαν αναγκαίο τον εκσυγχρονισμό του αρχικού επενδυτικού σχεδίου για την ανάπτυξη και λειτουργία των Μεταλλείων Κασσάνδρας. Η νέα αυτή συμφωνία τροποποιεί την από 17ετίας σύμβαση του ελληνικού δημοσίου και της Ελληνικός Χρυσός (θυγατρική της Eldorado Gold) και ανοίγει το δρόμο για την επανεκκίνηση μιας μεγάλης άμεσης ξένης επένδυσης στην Ελλάδα ύψους $1,9 δις, αναδεικνύοντας τη δυναμική της χώρας στην προσέλκυση μακροπρόθεσμων επενδύσεων.

Το νέο επενδυτικό σχέδιο

Πρόκειται για μια πολλαπλώς επωφελή συμφωνία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη τόσο στο άμεσο μέλλον όσο και σε βάθος 25ετίας, καθώς η πλήρης ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας θα δώσει στην Ελλάδα την ευκαιρία να καταστεί μία από τις κορυφαίες χώρες-παραγωγούς χρυσού στην Ευρώπη. Η νέα επενδυτική συμφωνία συνοδεύεται από ένα αναβαθμισμένο σύγχρονο επενδυτικό σχέδιο, το οποίο, μεταξύ άλλων προβλέπει:

- Ολοκλήρωση της κατασκευής του έργου των Σκουριών και μετάβασή του σε φάση παραγωγής.

- Αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας του μεταλλείου της Ολυμπιάδας στους 650.000 τόνους ετησίως, από 400.000 τόνους σήμερα.

- Αναβάθμιση και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του Στρατωνίου, που θα επιτρέψει τις εξαγωγές των παραγομένων προϊόντων σε χύδην μορφή.

- Περαιτέρω επενδύσεις στην γεωλογική έρευνα στην περιοχή του μεταλλείου Μαύρων Πετρών-Στρατωνίου.

- Δέσμευση για διερεύνηση εναλλακτικών μεθόδων μεταλλουργικής κατεργασίας του συμπυκνώματος πυριτών Ολυμπιάδας, που θα εξασφαλίζουν περιβαλλοντική, λειτουργική και οικονομική αποδοτικότητα.

Υψηλότερα έσοδα για το ελληνικό κράτος

Το νέο αυτό επενδυτικό σχέδιο της Ελληνικός Χρυσός συνεπάγεται σημαντικά έσοδα από φόρους και μεταλλευτικά τέλη για το δημόσιο, αύξηση των ελληνικών εξαγωγών με συνακόλουθη εισροή συναλλάγματος αλλά και ενδυνάμωση του εγχώριου μεταλλευτικού κλάδου. Πιο συγκεκριμένα:

- $1,9 δισ. επιπλέον επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των Μεταλλείων Κασσάνδρας

- €2 δισ. έσοδα για το Ελληνικό Δημόσιο (φόρος εισοδήματος και κοινωνικές εισφορές, μεταλλευτικά δικαιώματα).

- €191+ εκ. έσοδα από τα μεταλλευτικά δικαιώματα για το κράτος και την τοπική κοινωνία της ΒΑ Χαλκιδικής

- €11,3 δισ. αξία εξαγωγών, που θα συμβάλλουν στη μείωση του ελλείμματος στο εθνικό ισοζύγιο πληρωμών

- €3,5 δισ. αξία των αγορών σε αγαθά και υπηρεσίες από Έλληνες προμηθευτές

Περισσότερες θέσεις εργασίας

Οι αλλαγές της νέας σύμβασης φέρνουν πρόσθετα οφέλη και στην τοπική κοινότητα με την δημιουργία και διατήρηση καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας που αυξάνουν το τοπικό εισόδημα μέσω της ενισχυμένης απασχόλησης, ενώ διατίθενται και €70 εκ. για έργα κοινωνικής μέριμνας και τοπικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δημιουργία 1.400 νέων θέσεων εργασίας και επιπλέον 900 κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών, δηλαδή συνολικά 3.000 άμεσες θέσεις εργασίας, δίνοντας πάντα προτεραιότητα στο εργατικό δυναμικό του Δήμου Αριστοτέλη. Επιπλέον, σημαντική είναι και η αύξηση της διάρκειας ζωής των μεταλλείων από 18 έτη σε πάνω από 25, καθώς και η επέκταση του χρόνου ζωής των μεταλλείων των Μαύρων Πετρών κατά 8 έτη, που συνεπάγεται διατήρηση της απασχόλησης για περισσότερα από 25 χρόνια, σε αντίθεση με το προηγούμενο επενδυτικό σχέδιο που προέβλεπε το κλείσιμο των μεταλλείων της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών.

Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Μεγάλα οφέλη και για το περιβάλλον φέρει η νέα επενδυτική συμφωνία με την ανανεωμένη δέσμευση της Ελληνικός Χρυσός για ακόμη μεγαλύτερη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου στις Σκουριές, με τη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και αναβαθμισμένων συστημάτων διαχείρισης αποβλήτων με τη χρήση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΑΤ), που ευθυγραμμίζεται και με την διαρκή δέσμευση της εταιρείας για περιβαλλοντική αποκατάσταση εντός και γύρω από τα μεταλλεία.