Υλοποιούνται τα πρώτα 49 έργα έρευνας και καινοτομίας που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης

Τα έργα πρόκειται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του σχεδίου «Ελλάδα 2.0».
Eurokinissi

«Πράσινο φως» από το Ταμείο Ανάκαμψης, Ανθεκτικότητας, το Υπουργείο
Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τα πρώτα 49 ερευνητικά/επενδυτικά έργα που θα χρηματοδοτηθούν για την ενίσχυση του χώρου Ερευνας και Καινοτομίας.
Πρόκειται για:

  • 13 ερευνητικά έργα που έχουν λάβει “Seal of Excellence” (Σφραγίδα Αριστείας) από το Πρόγραμμα Horizon της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προϋπολογισμός: 18,2 εκατ. ευρώ.

  • 36 επενδυτικά σχέδια από την δράση Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ, που έχουν ήδη αξιολογηθεί και έχουν λάβει πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας» αλλά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης του προϋπολογισμού. Τα έργα αυτά αποτελούν συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Προϋπολογισμός: 24,7 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αποτελεούν συμπράξεις ερευνητικών φορέων με επιχειρήσεις (79
ερευνητικοί φορείς και 65 επιχειρήσεις) και έτσι οι δυνητικοί δικαιούχοι είναι
συνολικά 157 εκ των οποίων οι 13 αφορούν το Seal of Excellence και 144 στο
ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνέργειες μεταξύ των
ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων που κατευθύνονται στην έρευνα και την καινοτομία, αλλά και τη σύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα.

Υπενθυμίζεται, ότι η χρηματοδότηση για την ενίσχυση του χώρου έρευνας και
καινοτομίας στην Ελλάδα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης θα αγγίζει τα
500 εκατ. ευρώ και συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση της βασικής και
εφαρμοσμένης έρευνας, την ουσιαστική ενίσχυση των ερευνητικών προγραμμάτων, την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών όλων των Ερευνητικών Κέντρων, επιπλέον μεταρρυθμίσεις για τις επενδύσεις σε έρευνα, ανάπτυξη και υπέρ του οικοσυστήματος καινοτομίας.

«Κεντρικός μας στόχος είναι να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την έρευνα που παράγεται στην χώρα από τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια με την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Η υλοποίηση των παραπάνω έργων, με την χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς τον σκοπό», δήλωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας.